ICT NN IOT NN |B2B NN | CB NN | DC NN | RC NN |  CW NN | EW NN |SM NN | ITSEC NN | NETGURU NN KANKRY 256x256 facebook cube 256x256 linkedin cube 256x256 twitter cube 256x256 youtube cube

 • GDPR a kybernetická bezpečnost

   male Axenta logoNa otázky kolem kybernetické bezpečnosti a kolem GDPR jsme se zeptali Ing. Lukáše Přibyla, ředitele akciové společnosti Axenta a.s.

  Lukáš PřibylV poslední době se v souvislosti s kybernetickou bezpečností hodně hovoří o GDPR regulaci. Přibližte nám prosím, co vše představuje.

  Nová legislativa EU ohledně ochrany osobních údajů – General Data Protection Regulation (GDPR) – bude platit již od 25. 5. 2018. Dává občanům EU možnost kontroly nad tím, co se děje s jejich osobními údaji. GDPR umožní stejnou vymahatelnost práva na ochranu osobních údajů v celé EU, ukládá stejné sankce a zavádí těsnou spolupráci dozorových orgánů. Aby tato legislativa byla přijata ve všech zemích EU a v řádné podobě, zajišťují vysoké pokuty za její nedodržování.

  Jaké povinnosti z ní vyplývají pro státní správu a samosprávu?

  Větší zpracovatelé osobních údajů budou mít za povinnost zřídit pozici DPO – Data Protection Officer. Dále GDPR s sebou přinese větší administrativní i technickou zátěž při nakládání s osobními údaji a nově je zavedena povinnost hlásit úniky dat do 72 hodin od zjištění, a to nadřízenému orgánu – v případě České republiky je to Úřad pro ochranu osobních údajů. Nařízení pro soukromý sektor jsou v podstatě stejná jako pro státní instituce.

  Jaké produkty a služby nabízíte zákazníkům?

  Axenta a.s. nabízí zejména řešení a služby v oblasti provozních a bezpečnostních monitoringů. A dále nabízíme řešení a služby v oblasti Quality Assurance v kyber bezpečnostních projektech a řešení pro sledování a management chování vybraných osob v oblasti IT.

  Mezi vašimi klienty je řada společností z průmyslového sektoru. Na co vše se v této oblasti zaměřujete?

  Zde se zaměřujeme také na oblast provozního a bezpečnostního monitoringu. V této oblasti máme jedny z největších a nejstarších referencí, vždyť v tomto oboru jsme osobně již 15 let a firma Axenta a.s. se v něm pohybuje od založení, tj. od roku 2009.

  S digitalizací průmyslu a přechodem na Industry 4.0 potřeba bezpečnosti dat a jejich množství vzroste nebývalou měrou. Jsme na to dostatečně připraveni?

  Technicky a znalostně jsme na toto připraveni. A výrobci řešení a produktů také. Jediným problémem se v tuto chvílí jeví nedostatek erudovaných a znalých lidí, ale to je celosvětový problém v oblasti kybernetické bezpečnosti. Přičítáme to rychlému rozvoji v této oblasti v posledních letech.

  Na nedávném semináři jste hovořil o tom, že bezpečnost je pouze o lidech. Můžete to specifikovat?

  Sebelepší detekční technika není v tuto chvíli schopna ověřit, zda se opravdu jedná o incident a pokud ano, není schopna reagovat podle incident response plánů. Takže potřeba člověka na rozhraní stroje a reality je stálá. A jak jsem odpovídal výše, odborníků na kyber bezpečnost je stále málo.

  Jak tedy uchopit kybernetickou bezpečnost?

  Asi není reálné očekávat, že někdy půjde vývoj IT ruku v ruce s bezpečností. Pobídky trhu jsou tak silným stimulem, že bezpečnost je vždy řešena o krok pozadu, prostě a krátce zdržuje.

  Nelze tedy nad tímto plakat, ale je potřeba konat. Apelovat na zavedení kyber bezpečnosti do všech nových oblastí, evangelizovat veřejnost a v neposlední řadě i vyvíjet nové produkty s ohledem na co největší úsporu lidských sil.

  Co Axentu se odlišuje od jiných firem z oboru?

  Axentu a.s., odlišuje především jiný přístup. My, zakladatelé společnosti jsme dříve pracovali na místech příjemců služby, takže si dokážeme představit potřeby našich zákazníků a respektujeme je. Dále se snažíme být inovativním, mladým, a přesto velice zkušeným týmem na špici v oblasti bezpečnostních monitoringů.

  Jaké jsou podle vás hlavní hrozby současnosti a jaká opatření je třeba přijmout, aby se minimalizovaly?

  Žijeme stále podobný život se všemi radostmi a problémy jako před sto lety. Ale naše údaje, peníze, informace apod. se přesunuly do virtuálního světa. Logicky se tedy útoky, krádeže, války také přesouvají do tohoto virtuálního světa. Za hrozby osobně považuji překotný rozvoj Internet of Things, Smart Technologií, útoky na IT výrobních systémů apod. a v neposlední řadě i nedostatek odborných lidských kapacit v oblasti kyber bezpečnosti. Vyjmenovat všechny záměry, jak zabezpečit tyto oblasti by zabralo mnoho řádků, omezím se tedy jen na prohlášení, že opatření jsou hledána a nacházena a pokud je snaha a chuť, vždy se řešení najde.

   -LiM

 • Současný stav GDPR pohledem odborníka

   male Axenta logoNa otázky, týkající se GDPR jsme se zeptali odborníka na tuto problematiku, Ing. Lukáše Přibyla ze společnosti Axenta.

  Tématem rozhovoru byla nedávno proběhlá celostátní konference ISSS (Internet ve státní správě a samosprávě), konaná v Hradci Králové na začátku dubna. Společnost Axenta a.s. se jí aktivně účastnila jako jeden z vystavujících.

  Byli jste účastníkem konference ISSS 2017. Zaznamenal jste osobně nějaké nové trendy a přístupy, týkající se GDPR?

  Společnost Axenta a.s. byla opět vystavovatelem na konferenci ISSS 2017. Konference ISSS byla zaměřena na kybernetickou bezpečnost, problematika GDPR ale nebyla nosným tématem tohoto ročníku konference. Problémy GDPR byly diskutovány v jednom z menších sálů a blok měl jen jeden den. Nové trendy jsou tedy jasně dány zákonem a jeho platností od 25. 5. 2018.

  Myslíte si tedy, že ISSS přispěla v rozšíření povědomí o GDPR? A jsou vám známy reakce firem, státní správy, tedy něco, co by mohlo akcelerovat problematiku GDPR ve státním sektoru?

  Jak jsem již sdělil výše, nevšimli jsme si detailnějšího zaměření letošního ročníku ISSS na GDPR, možná i proto, že na tématiku GDPR bylo, je a jistě i bude zaměřeno mnoho jiných specializovaných konferencí a workshopů v České republice.

  Z vašich dosavadních slov tedy soudíme, že konference ISSS v problematice GDPR asi nebyla příliš velkým přínosem?

  Z výše uvedeného vyplývá, že přínos tu sice jistý byl, ale téma GDPR nebylo hlavním pro konferenci ISSS 2017.

  Jsou tedy nějaké novinky ve společnosti Axenta, které se týkají GDPR?

  Společnost Axenta a.s., jako předsedající společnost družstva Network Security Monitoring Clusteru, plánuje nabízet komplexní služby pro zájemce a povinné subjekty dle zákona o GDPR. Bude se jednat o analytické vstupní práce, implementace nápravných opatření pro dosažení požadovaného stavu, kontrolní mechanismy a v neposlední řadě budeme poskytovat i služby externího DPO – Data Protection Officera. Tyto komplexní služby budou mít vlastní webové stránky a služby budou zajišťovat zhruba čtyři až pět společností z NSMC.

  Blíží se – nebo už je na dohled – květen roku 2017. Co by firmy v tento okamžik měly dělat nebo čím by se měly zabývat, aby stihly realizaci GDPR do příštího roku, kdy začne toto nařízení EU na konci května roku 2018 platit? Co byste firmám v tento okamžik dokázal poradit?

  Do okamžiku platnosti GDPR zbývá skoro přesně jeden rok. Osobně bych začal posouzením aktuálního stavu v dané organizaci a tato analýza následně ukáže, kudy se vydat pro zajištění plnění povinností dle GDPR.

  -LiM

 • Kybernetické nebezpečí neustále roste

   male Axenta logoNa otázky kolem kybernetické bezpečnosti odpovídá Ing. Lukáš Přibyl, předseda představenstva společnosti Axenta a. s., www.axenta.cz.

  Jak vnímáte z pozice firmy, která se kybernetickou bezpečností zabývá, zvýšenou aktivitu kybernetických útoků v této době?

  Svět je globální, elektronicky propojený, a navíc zažíváme větší pohyb lidí a větší změny ve střídání režimů, zejména ve vztahu k Asii. Válka se vede nejen ta fyzická, konvenční, ale paralelně i kybernetická. Tento trend bude narůstat.

  Jsou české firmy kvalitně připraveny na tyto útoky?

  Jak jsou do detailu české firmy připraveny nelze soudit. Ale lze poměrně dobře odhadnout, jak je připravena Česká republika a její kritická infrastruktura. Máme tu Zákon o kybernetické bezpečnosti a máme tu vytipované organizace, které provozují kritickou infrastrukturu státu nebo významné informační systémy. A tyto organizace by je měly chránit právě v souladu s požadavky Zákona o kybernetické bezpečnosti.

  Jaké možnosti v edukaci této problematiky, nabízíte za společnost Axenta a NSM cluster?

  Primárně NSM Cluster, jehož je společnost Axenta a.s. předsedou, nabízí školení kybernetické bezpečnosti. Jde o školení, které má několik variant, a to jak pro různé stupně zaměstnanců, tak pro různé stupně znalostí. Společnost Axenta a.s. participuje v tomto školení jen některými částmi.

  Co byste poradil firmám v době, kdy se na ně sypou nejen hackerské útoky, ale také témata EIDAS, ZoKB a GDPR?

  Zachovat chladnou hlavu, provést analýzu stavu IT, kybernetické bezpečnosti a následně stanovit kroky, které povedou k souladu se zákony a normativy, které musí daná organizace plnit. Postupným plněním nápravných opatření dojít k vyváženému stavu a ten udržovat a případně i zlepšovat. Jak jsem říkal v úvodu našeho rozhovoru – kybernetické útoky budou. Současný poslední kybernetický útok nezasáhl Českou republiku tak silně, jako ostatní členské státy EU. Ale příště tomu už tak být nemusí.

  -LiM

 • Společnost Axenta v pilné práci

   male Axenta logoNa dění především v oblasti GDPR a bezpečnosti jsme se ptali Ing. Lukáše Přibyla, předsedy představenstva společnosti Axenta a. s., www.axenta.cz.

  Jak v současné době řešíte GDPR v rámci vašich projektů?

  Naše společnost Axenta a.s. se od svého založení v roce 2009 specializuje na implementace provozních a bezpečnostních dohledových systémů. Tyto systému monitorují úroveň bezpečnosti nad datovými aktivy a tím pádem bdí i nad osobními údaji. Takže se dá zjednodušeně říci, že naše systémy obsahují nativně zabezpečení osobních údajů. Samozřejmě je potřeba provést pár dílčích úprav a nastavení a případně i doplnit systém o instalace vybraných chybějících prvků.

  Podílíte se na práci skupiny firem pro GDPR, řeknete nám k tomu něco bližšího?

  Novinkou je založení a práce skupiny firem pro oblast GDPR. Je to několik firem z Network Security Monitoring Clusteru, které se dlouhodobě zabývají analýzami, stanovením nápravných opatření a implementací těchto opatření v praxi. Pracujeme pod názvem GDPR-SNADNO, více informací je zde: www.gdpr-snadno.info a AXENTA a.s. je jedním ze zakládajících členů této skupiny. Rád bych vypíchl, že neposkytujeme pouze právní a procesní poradenství, ale také implementace nápravných opatření a také služby DPO a služby forenzního týmu pro vyšetření incidentů.

  A jak pomáháte klientům v době, kdy kybernetické útoky rostou geometrickou řadou?

  Nejvíce pomáháme přenesením dobré praxe v oblasti nastavení našich dohledových systémů od klientů, kde útok proběhl ke klientům, kde se útok dá očekávat. A dále kvalitním servisem provozovaných monitorovacích systémů.

  Vnímáte větší tlak na kvalitu kyberneticko-bezpečnostních služeb?

  Ano, zcela určitě. Zákonná povinnost je větším motivačním faktorem pro naše zákazníky a také hrozba sankcí z neplnění povinností je Damoklův meč visící nad povinnými subjekty.

 • Jak je na tom vaše firma s přípravou na GDPR?

  Termín, kdy se GDPR stane běžnou realitou, se neúprosně blíží, květen příštího roku je stále více na dohled. Požádali jsme o vyjádření k této problematice předsedu představenstva společnosti AXENTA a. s Ing. Lukáše Přibyla.

  TrezorPokud vám vrtá v hlavě neustále téma GDPR a chcete návod, jak se s ním nejlépe vypořádat, přečtěte si následující rozhovor. Možná vás dokáže inspirovat v tom, jaké kroky už se v jiných firmách provádějí a co máte začít (konečně) podnikat ve vaší společnosti, abyste v půli příštího května byli – jak se říká – ready i vy.

  Z jakého úhlu pohledu vnímáte aktuální trend prodeje služeb v oblasti GDPR?

  Aktuální trend prodeje služeb v oblasti GDPR vidíme z naší pozice dodavatele služeb a řešení v této oblasti. Takže z tohoto úhlu pohledu mohu říci, že v současné době se zabýváme nejvíce prováděním analytických prací u našich zákazníků. Tyto analýzy jsou zaměřeny na prozkoumání souladu aktuálního stavu přípravy našich zákazníků na plnění požadavků GDPR. Následně rozdílové stavy v přípravě a v požadavcích dle zákona popíšeme v soupisu nápravných opatření.

  Očekáváme, že v prvním kvartále roku 2018 budeme řešit implementace nápravných opatření a zavádění procesu řízení životního cyklu osobních údajů.

  Nabízíte také nějaké služby z této oblasti?

  Ano, samozřejmě, nabízíme kompletní služby v této oblasti. Začínáme analytickými pracemi, pokračujeme přes výše zmiňované implementace stanovených nápravných opatření a zavádění procesu životního cyklu osobních údajů a naše komplexní služby uzavíráme poskytnutím forenzního týmu pro pomoc našim zákazníkům v případě nastalého incidentu. V tomto týmu máme i dva proškolené a certifikované DPO neboli Data Protection Officer, česky pověřence pro ochranu osobních údajů.

  Termín GDPR se blíží mílovými kroky, dají se stihnout přípravy ve firmách teď, když je již konec roku?

  Stihnout se dá všechno, ale je potřeba neotálet. Do konce roku je naše kapacita již omezená, ale vstupní konzultace jsme stále našim zákazníkům připraveni poskytnout. S nimi pak stanovíme harmonogram prací na první kvartál roku 2018, kde musí proběhnout vstupní rozdílová analýza a následně bezodkladně implementace nápravných opatření. Spekulovat o tom, že při případné kontrole od nadřazeného kontrolního úřadu, bude stačit prokázat snahu, není vhodné.

  Můžete dát nějaké rady firmám, které čeká příprava na GDPR, jak se jednoduše na GDPR připravit anebo zjistit, co mají a nemají v pořádku?

  Kybernetická bezpečnost ve vztahu k ochraně datových aktiv dnes není jednoduché téma, kde stačí zaměstnat jednoho interního zaměstnance a tímto úkolem jej pověřit. Dnes je kybernetická bezpečnost samostatný studijní obor a je potřeba smířit se s tím, že implementace kybernetické bezpečnosti není jen projekt, ale je to zejména proces a tento proces vyžaduje tým odborníků, kde každý má svoji nezastupitelnou roli. Je to zejména specialista na právo, legislativu a procesy, dále specialista na IT a specialista na lidské zdroje a jejich edukaci. Takže firmám bych doporučil obrátit se na ověřené dodavatele, využít jejich služeb, a to představuje nejkratší – a nakonec i nejlevnější – cestu k cíli. V naší společnosti připravujeme speciální automatizované dotazníky za účelem rychlého a přesného sběru vstupních informací a dále již musí nastoupit lidská práce analytiků.

  Děkujeme za rozhovor!

  Petr Smolník, šéfredaktor

 • Z pokut za neplnění požadavků GDPR jsou všichni vyděšeni…

   male Axenta logo… nám sdělil Ing. Lukáš Přibyl, předseda představenstva společnosti Axenta a. s.,, když jsme se jej zeptali na osobní praktické zkušenosti v oblastech IoT, Smart City a GDPR.

  balance 2034239 1920Vidíte v posledních měsících zvýšený zájem klientů o oblast kybernetické bezpečnosti v oblastech IoT, Smart City a GDPR?

  V posledních měsících vidíme pouze zájem o GDPR, neb zde jsou všichni vyděšeni pokutami. Také v této oblasti máme nyní nejvíce, především, analytických prací. Očekáváme na první kvartál roku 2018 posun do oblasti plnění nápravných opatření, která povedou k zavedení procesu řízení osobních údajů. IoT, Smart City, průmysl 4.0, zemědělství 4.0, to vše bude otázkou příštích měsíců či let. V našich končinách se věci neřeší v předstihu, ale až začne „hořet“, což je trošku škoda.

  Jak na tento zájem reagujete? Jste připravení poskytnou služby i produkty v požadované kvalitě?

  Jak jsem zmínil v odpovědi na předchozí otázku, pracujeme nyní zejména na rozdílových analýzách stavu připravenosti našich zákazníků na požadavky GDPR. A aby byla naše standardní kvalita dodržena, máme nasmlouvány i externí dodavatele na tuto činnost, zejména v oblasti práva a sběru dat, kteří nám pomáhají nejen se zvládnutím objemu prací, ale i s odborností.

  Kterými směry do budoucna půjde Axenta z pohledu bezpečnosti?

  Axenta půjde do budoucnosti částečně s tím co dosud – implementace provozních a bezpečnostních monitoringů a bezpečnostních dohledových center. Dále připravujeme novinky pro GDPR a Zákon o kybernetické bezpečnosti, ale popis těchto novinek bych si nechal až do dalšího čísla – jako překvapení pro naše zákazníky.

  Petr Smolník, šéfredaktor

 • Network Security Monitoring Cluster se stará nejen o problematiku GDPR

  NSMC logo maleO novinkách, souvisejících s činností Network Security Monitoring Clusteru (NSMC), nás informoval Ing. Lukáš Přibyl, male Axenta logopředseda představenstva společnosti Axenta a. s.

  Jaké novinky z oblasti bezpečnosti aktuálně NSM Cluster řeší? Jste připraveni poskytnout klientům služby z pohledu GDPR?

   NSMC má stále stejný program – přináší trhu informace o členech Clusteru, přináší členům informace z trhu a provádí edukaci a evangelizaci v oblasti kybernetické bezpečnosti. A zejména poslední bod je zajímavý i pro klienty v oblasti GDPR, protože NSMC na toto téma poskytuje školení. A školení je to opravdu pro všechny, protože jej umíme upravit dle individuálních požadavků, a to jak do hloubky probíraného tématu, tak i do širších souvislostí. Školení probíhá v turnusech, ale umíme jej i zopakovat u klienta v jeho prostředí.

  europe 20213081V neposlední řadě připravil Cluster pro zákazníky celý balík služeb pro zajištění souladu s nařízením GDPR. Jedná se o analytické práce ohledně posouzení souladu, návrh nápravných opatření včetně harmonogramu implementace, následně implementace těchto nápravných opatření – a to i včetně procesů. Kruh uzavírají opět testy a analýzy, zda proces GDPR byl zaveden a zda byl zaveden správně. Tyto činnosti zastávají jednotlivé společnosti z Clusteru, tak, jaká je jejich specializace. Nejedná se tedy o nějaké „rychlokvašky“, které vznikly přes noc, ale o odborné firmy, které na poli bezpečnosti pracují již dlouhá léta. Každý si ručí za kus svého díla a dohromady tak tvoříme celek, který není žádnou garážovou firmou. Jednotliví zástupci potom tvoří forenzní vyšetřovací tým, který v případě incidentu pomůže tento incident vyšetřit a zpracovat do 72 hodin zprávou pro nadřízený kontrolní orgán. Chceme se tedy o naše zákazníky starat komplexně. Více informací máme na stránkách www.gdpr-info.cz.

  Kam směřují kroky NSM Clusteru v této době, kdy je bezpečnost denní téma?

   je majákem v rozbouřených vodách kybernetické bezpečnosti. Ale teď vážně – z hlediska platformy pro členy i zákazníky se snažíme všem přinášet aktuální informace, edukovat, školit, evangelizovat. Také se snažíme prosadit Technologickou platformu pro kybernetickou bezpečnost, kterou založily firmy z NSMC právě s podporou NSMC. Dále se NSMC podařil ojedinělý projekt – na dvou středních školách v České republice probíhá od září 2017 zkušební čtyřletá výuka kybernetické bezpečnosti podle osnov schválených na MŠMT. Po této zkušení době bude tento projekt vyhodnocen – a pokud vše půjde správně –, pak bude rozšířena tato výuka i na další střední školy v České republice. Získáme tak více odborníků na kybernetickou bezpečnost, s jejichž nedostatkem se potýkáme dnes a denně.

  Jak je na tom cluster se směřováním byznysu mimo území České republiky? Máte nějaké aktivity i v tomto směru?

  NSMC pořádá ve spolupráci s hospodářskou komorou, Ministerstvem zahraničí a agenturou Czech Invest obchodní a technologické mise do zahraničí. Poslední dvě proběhly v říjnu do Francie a v listopadu pak do Číny. Tyto mise byly členy hodnoceny velice pozitivně a příští rok na jaře budou provedeny následné kroky – čínští partneři přijedou do České republiky na další – již konkrétní – obchodní jednání.

  Petr Smolník, šéfredaktor

 • Vše musí hrát jako dobře sehraný orchestr

  AxentaV oblasti kybernetické bezpečnosti a GDPR nejde jen o nějaká poloviční řešení. Jak ukazují zkušenosti společnosti Axenta a. s., je nutné vždy vytvořit zcela ucelené a konečné řešení, které pak může pomocí organizacím v jejich nastavované politiky ochrany dat. Více o tom nám řekl Ing. Lukáš Přibyl, předseda představenstva společnosti Axenta a. s., www.axenta.cz.

  Jaké budou novinky společnosti Axenta a. s. z pohledu GDPR a zákona o kybernetické bezpečnosti? Nakousli jsme toto téma již v minulém čísle.

  Novinky jsme připravili opět ve spolupráci s Network Security Monitoring Clusterem (dále NSMC) a je to ucelené řešení pro oblast GDPR a vlastně i obecně pro celou oblast kybernetické bezpečnosti. V NSMC vznikla skupina firem, a tedy i lidí, kteří mají reálné zkušenosti s kybernetickou bezpečnostní problematikou již více než 15 let a mohou tedy nabídnout komplexní řešení. Společnosti ELAT a I3C začínají tím, že u zákazníka provedou tzv. rozdílovou analýzu a zjistí, kde jsou slabá místa v zabezpečení osobních údajů – a nejen v nich. Následuje popis procesů a nastavení vazeb v těchto procesech, což je doména člena NSMC – Masarykovy Univerzity a týmu jejich právních a procesních specialistů. Potom přicházíme my – Axenta a. s. a tzv. „orchestrujeme“ vše dohromady v podobě implementace nápravných opatření technického rázu. Především je to šifrování dat na úložištích, log managementu, sledování datových toků, kontroly a řízení uživatelů, náš oblíbený bezpečnostní monitoring a vše může vrcholit implementací bezpečnostního dohledového centra. Po nás přichází opět na scénu ELAT s jejich pen testy a ověřením funkčnosti. Paralelně s tím pak probíhá proces školení mužstva zákazníka, což provádí sám NSMC. Z osob, které se pohybovaly u zákazníka následně skládáme tým forenzních vyšetřovatelů, který je zákazníkovi k dispozici pro řešení problémů při vzniklých incidentech. Prostě a krátce: neděláme jenom úzce zaměřené poradenství, ale nabízíme komplexní služby.

  GDPR 2018Které trendy v oblasti bezpečnosti vidíte v letošním roce 2018?

  V oblasti technických trendů budou jistě mnohé stavby bezpečnostních dohledů a bezpečnostních center. Co se týče jejich „srdce“, což je právě bezpečnostní dohled, tak zde vidíme snahu předních výrobců přizpůsobit se potřebám trhu, a to zavedením procesů, které šetří lidský čas a kapacitu – protože odborníků je stále nedostatek – a dále zjednodušení a zrychlení vyhledávací (investigativní) práce operátorům těchto bezpečnostních dohledů. Zjednodušení proto, protože, jak jsem již zmínil výše, odborných kapacit je málo a zrychlení je vždy výhodou v boji s útočníkem.

  A kterým trendům se bude věnovat Axenta a. s.?

  V letošním roce 2018 vidíme, že budou hojně pokračovat analýzy a implementace v oblasti zabezpečení pro splnění požadavků GDPR, rozjíždí se slovenský trh, který mírně v první polovině roku 2017 stagnoval z pohledu GDPR. À propos, na Slovensku máme dceřinou společnost – Axenta s.r.o. Jsme tedy zase blíže našim zákazníkům i na Slovensku a odpadla nám spousta problémů na poli komunikace i organizace práce.

  Jsou nějaké změny, které vnímáte z pohledu do budoucna v kauze Intel?

  Kauza Intel bude mít trojí vliv – technický, který bude řešen a jistě bude vyřešen úspěšně. Ale už nyní se ukazuje, že procesory Intel s chybou nebyly jen záležitostí jedné šarže, a postiženo bude jistě více výrobců, kteří tyto komponenty používají a také více zákazníků.

  Druhý vliv bude mít tato kauza v oblasti bezpečnosti, kdy se již nyní naši zákazníci ptají, jak příště na tuto kauzu reagovat rychleji a jak lépe odhalit, při vzniku této poruchy, jestli i oni jsou nebo budou postiženi. A to umíme pomocí našich bezpečnostních dohledů.

  Třetí vliv bude v ekonomické bilanci Intelu, ale to je spíše téma na odborný článek do ekonomického periodika.

Nejčtenější

Chyba: Žádné články k zobrazení