Masivní ransomwarový útok dnes postihl i Českou republiku

Mohutná vlna vlna útoků vyděračského viru ransomware dnes v ranních hodinách postihla Ukrajinu a začala se dále šířit i do dalších zemí včetně České republiky. Ukrajina ohlásila výpadky IT v bankovním sektoru, energetických rozvodných sítích a poštovních společnostech.

Dne 27. června 2017 zasáhla svět nová vlna útoků typu ransomware – útok připomíná nedávnou událost s virem WannaCry. Mezi další země, kterou jsou řáděním tohoto viru masivně postiženy, patří Itálie, Srbsko, ale také i Izrael. Napadeny jsou rovněž země střední a východní Evropy včetně České republiky. Ta momentálně stojí na deváté příčce žebříčku nejvíce zasažených států.

Odborníci detekovali hrozbu jako Win32/Diskcoder.C Trojan, připomíná škodlivý kód Petya. Jeho snahou je proniknout na master boot record (MBR) počítače, kde je uložen zaváděcí program pro zavedení a následné spuštění operačního systému, tento modifikovat a následně pak zašifrovat celý disk. Pokud se mu to nepodaří, snaží se zašifrovat alespoň všechny soubory na disku. Tato činnost připomíná ransomware Mischa. Cílem útočníků je získat výpalné vy výši 300 dolarů, po zaplacení by měl být zablokovaný počítač nebo soubory opětovně uživatelům zpřístupněny.

Nový ransomware se šíří prostřednictvím kombinace SMB exploitu, který využíval i ransomware WannaCry. Ten napadl zhruba před měsícem na 200 milionů počítačů, a programu PsExec, což je nástroj pro vzdálenou instalaci a spouštění libovolných aplikací. Tato kombinace umožňuje další rychlé šíření epidemie po celém světě. A to i přes to, že WannaCry medializoval potřebu záplatovat možné zranitelnosti v programech a operačních systémech. I v těchto případech se však nový virus dokáže šířit dál. Napadá i firemní sítě, kde si snadno získá administrátorská práva, s jejichž pomocí pak infikuje další počítače v síti.

Do této doby nejsou známy žádné případy výpadku napájení nebo dalších událostí, které by mohly ohrozit činnost podniků nebo způsobit výpadek důležitých systémů či ohrozit lidské životy.

Ze známých údajů je doposud zřejmé, že napadení se nevyhnuly například dánská námořní společnost Maersk, hovoří se i o napadení britské reklamní společnosti WPP. Samozřejmě je postiženo mnoho států, ale zatím není možné činit žádné další závěry.

Petr Smolník, šéfredaktor

Acronis Files Connect zvyšuje produktivitu uživatelů Mac v prostředí Windows

 

Acronis oznámil novou verzi Acronis Files Connect (dříve ExtremeZ-IP) poskytující uživatelům počítačů Mac okamžitý přístup ke všem dostupným sdílením a DFS zdrojům a rychlé vyhledávání, které je mnohonásobně rychlejší než zabudovaná aplikace Finder.

 

oblibenost apple roste web3Acronis Files Connect zefektivňuje integraci počítačů Mac do sítí postavených na systému Windows.  Soustřeďuje se na zajištění spolehlivějšího a výkonnějšího propojení mezi počítači Mac a sdílenými soubory v prostředí Windows či DFS zdroji prostřednictvím AFP a SMB protokolů. Výsledkem je nižší potřeba podpory, vyšší produktivita a větší spokojenost zaměstnanců ve společnostech se smíšeným Mac/Windows prostředím.

 

Nové řešení je snadno ovladatelné, spolehlivé a rychlé. Zjistit umístění a zajistit přístup k němu v jakkoliv velkém souborovém sdílení lze s Acronis Files Connect na pouhá tři kliknutí, oproti 10 kliknutím potřebným na jedno sdílení v aplikaci Finder. Interní test společnosti Acronis ukázal, že uživatel potřebuje k vyhledání 250 000 souborů s pomocí vzdáleného sdílení s Acronis Files Connect pouze tři sekundy, v porovnání s 25 minutami při použití aplikace Finder propojené přes SMB. Ve skutečnosti není vyhledávání v plném obsahu pro Macy vzdáleně propojené se soubory s pomocí SMB protokolu běžně dostupné. Acronis Files Connect tento problém řeší s využitím vícenásobných simultánních souborových sdílení, aniž by docházelo ke snížení výkonu či spolehlivosti. 

 

Nová softwarová funkcionalita

 

Nejnovější verze Acronis Files Connect zavádí nové možnosti souborového indexování na straně serverů a nové, odlehčené aplikace pro Mac poskytující jednotný náhled na všechna vzdálená souborová úložiště. Novinky zahrnují následující:

 

             Schopnost specifikovat AFP a SMB protokol dle požadavku na dané souborové sdílení

 

             Automatizovaná podpora souborových sdílení

 

             Plné obsahové vyhledávání Spotlight v jednom či simultánně ve více souborových sdíleních

 

             Jednoduchá správa síťových tiskáren

 

             Aktualizace indexování pro granulární vyhledávání v reálném čase

 

             Řízené indexování souborového obsahu s cílem významné redukce velikosti vyhledávacího indexu.

 

             Podpora souborových tagů ve Windows and počítačích Mac

 

„Acronis Files Connect je jediným řešením, které poskytuje odpověď na poptávku uživatelů Mac po propojení s prostředím Windows či NAS souborovými servery a DFS zdroji. Řešení obsahuje nové možnosti a pokročilé funkčnosti, ale přesto je snadno administrovatelné. Zkrátka, poskytuje transparentní integraci počítačů Mac do Windows sítí,“ řekl John Zanni, CMO ve společnosti Acronis.

 

Příležitost pro partnery a prodejce Acronis

 

S více než 91 procenty podniků, ve kterých nyní uživatelé pracují s počítači Mac, otevírá Acronis Files Connect nové obchodní příležitosti pro partnery a prodejce Acronis. Nové řešení je možné nabídnout společně s řešeními Acronis pro zálohování a ukládání dat, přičemž splňuje každodenní potřeby ochrany a dostupnosti dat. Je určeno ke zjednodušení správy smíšených Mac/Windows prostředí a snížení zátěže IT administrátorů, kteří řeší problémy uživatelů Mac spojené s přístupem k souborům.

 

Acronis poskytuje řešení pro zálohování, obnovu po haváriích a bezpečný přístup. Produkty společnosti Acronis chrání data více jak 5 miliónů jednotlivců a 500 000 podniků ve více než 145 zemích. Poskytují snadno použitelné, komplexní a bezpečné zálohy všech souborů, aplikací a operačních systémů napříč všemi prostředími – virtuálními, fyzickými, cloudovými i mobilními. Na českém trhu společnost působí od roku 2003. Více na www.acronis.cz či www.acronis.com.

 

-LiM

 

 

 

 

 

Rockwell Automation nastiňuje nejlepší postupy pro průmyslové zabezpečení

Přední dodavatel řešení pro oblast průmyslové automatizace nastiňuje tři klíčové kroky k vybudování kompletního programu průmyslového zabezpečení.

Provoz průmyslových organizací probíhá tak, jak by si před pár desítkami let jen sotva kdo dokázal představit. Nyní slučují dohromady dříve oddělené systémy informačních technologií (IT) a provozních technologií (OT) nebo využívají mobilní, analytické a cloudové nástroje pro zlepšení vzájemné propojitelnosti a sdílení informací. Tento vývoj podstatným způsobem zlepšuje provozní operace, ale vytváří rovněž více potenciálních vstupních bodů pro bezpečnostní hrozby.

Jako součást řešení tohoto problému vyvinula společnost Rockwell Automation postup sestávající ze tří kroků pro vybudování programu průmyslového zabezpečení, který sahá od celopodnikové úrovně po úroveň továrního provozu a pomáhá snižovat rizika pro pracovníky, procesy a technologie. Tyto tři kroky jsou následující:

•             Vyhodnocení zabezpečení: Provést vyhodnocení v rámci celého zařízení pro pochopení rizikových oblastí a potenciálních hrozeb.

•             Do hloubky zasahující přístup k zabezpečení: Přijmout vícevrstvý přístup k zabezpečení, který vytvoří několik obranných linií.

•             Důvěryhodní dodavatelé: Ověřit, že vaši dodavatelé automatizačních technologií při navrhování svých produktů dodržují základní principy zabezpečení.

Rockwell kniha„O průmyslovém zabezpečení uvažujeme jako o modelu tvořeném více vrstvami a snažíme se pro naše zákazníky vybudovat jednotnou infrastrukturu,“ říká Lee Lane, vedoucí oddělení zabezpečení produktů u společnosti Rockwell Automation. „Náš přístup zohledňuje propojení mezi síťovým zabezpečením a fyzickým zabezpečením a bezpečností v průmyslových oblastech.“

Bezpečnostní hrozby pro průmyslové organizace se budou nadále vyvíjet. Aby nezískaly náskok, musí se společně s nimi vyvíjet také holistický program zabezpečení, který musí být vždy alespoň o krok napřed i za podmínek stále se měnících hrozeb. Dodržování popsaného přístupu o třech krocích pomůže organizacím vybudovat program, který může pomoci ochránit do budoucnosti duševní vlastnictví, zařízení, technická aktiva, zaměstnance a konkurenční výhody.

Příslušná e-kniha popisující tento přístup o třech krocích je k dispozici na webových stránkách společnosti Rockwell Automation.

-LiM