ICT NN IOT NN |B2B NN | CB NN | DC NN | RC NN |  CW NN | EW NN |SM NN | ITSEC NN | NETGURU NN KANKRY 256x256 facebook cube 256x256 linkedin cube 256x256 twitter cube 256x256 youtube cube

Soutěž v kybernetické bezpečnosti České republiky

Stav a vize
Výrazný nárůst používání informačních technologií v současném světě vede na jedné straně k vytvoření informační společnosti, urychlení komunikace a velkému rozvoji služeb a tím celé společnosti. Nicméně se vzrůstající závislostí společnosti na informačních technologiích vzrůstá i riziko zneužívání těchto technologií uživateli (interní útočníci) nebo útoky na tyto technologie, které mají rozsáhlé dopady do činnosti subjektů, které s nimi pracují, a potencionálně mohou vést ke značným škodám.
Součástí ochrany kybernetického prostoru, informačních systémů a technologií a tedy fungování celé společnosti je i vzdělávání budoucích odborníků a uživatelů těchto technologií.
Kybernetická soutěž je soutěží středoškoláků ve znalostech a dovednostech v oblasti kybernetické bezpečnosti a informačních a komunikačních systémů. Cílem je zvýšit povědomí mladé generace o hrozbách a rizicích kybernetického světa a motivovat mladé lidi, aby se oblasti kybernetické bezpečnosti věnovali ve svém dalším studiu i profesním životě.

Hlavní aspekty
 Celorepubliková soutěž;
 Zapojení všech středních škol (přibližně 1.400 škol; až 500.000 studentů);
 Neziskovost – neztrátovost – nízko-nákladovost;
 Spolupráce mezi státní správou, akademickou sférou a privátním sektorem;
 Zapojení dobrovolníků – odborníků z veřejné správy, vysokých škol a neziskových organizací;
 Zapojení středoškolských pedagogů;
 Mezinárodnost: návaznost na Evropskou soutěž kybernetické bezpečnosti (organizuje EU – ENISA).

Hlavní cíle
 Zvyšovat povědomí mladé generace a tím i české populace o rizicích a hrozbách kybernetického světa;
 Identifikovat mladé talenty v oblasti kybernetické bezpečnosti a umožnit jim jejich další rozvoj prostřednictvím kontaktů a spoluprací se špičkovými experty a pracovišti v České republice v oblasti kybernetické bezpečnosti a obrany;
 Poskytnout informační podporu středoškolským pedagogům a metodikům prevence v této „nové“, dynamicky se měnící oblasti života nás všech;
 Ověřit případně doplnit znalosti souvisejících s oblastí kybernetické a informační bezpečnosti.

Organizátor a odborní garanti
Výkonným garantem kybernetické soutěže je Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti AFCEA (Armed Forces Communication & Electronics Association).

Hlavními odbornými garanty jsou Národní bezpečnostní úřad ČR a Národní Centrum Kybernetické Bezpečnosti.
Mezi další odborné garanty patří státní instituce, vysoké školy a neziskové asociace, které se dlouhodobě zabývají kybernetickou bezpečností a obranou.

Více na webu soutěže.

Mediálním partnerem je ICT NETWORK NEWS.

Autor: Petr Smolník, šéfredaktor


Nejčtenější

Chyba: Žádné články k zobrazení