ICT NN IOT NN |B2B NN | CB NN | DC NN | RC NN |  CW NN | EW NN |SM NN | ITSEC NN | NETGURU NN KANKRY 256x256 facebook cube 256x256 linkedin cube 256x256 twitter cube 256x256 youtube cube

Proč se stát partnerem platformy KYBEZ

kybez logoJak víte již z minulého čísla, KYBEZ (zkratka pochází ze slov KYbernetická BEZpečnost) je platforma pro efektivní spolupráci akademických institucí a komerčních firem zabývajícími se osvětou, systematickým vzděláváním, managementem, službami a technologiemi v oblasti bezpečnosti informací, a to včetně kybernetické bezpečnosti a obrany.

Počátkem platformy KYBEZ byl portál, který se věnuje popularizaci a testování kybernetické bezpečnosti. Během času kolem platformy KYBEZ začala vznikat partnerská síť spolupracujících akademických institucí a firem. Záběr platformy je tak široký, že se předpokládá intenzivní spolupráce nejenom mezi jednotlivými partnery platformy, ale i s odpovědnými externími médii, specialisty a institucemi. Všichni jsou připraveni pomoci občanům, firmám a organizacím veřejné správy (veřejné moci), dalším zainteresovaným subjektům, které to s bezpečností informací myslí vážně.

 maly Michal Rezac KYBEZ„Zákon o kybernetické bezpečnosti je bezesporu velmi významný počin, ale nejde jen o splnění jeho požadavků. Kybernetická bezpečnost, není jenom zákonná povinnost, ale existenční nutnost. Na KYBEZ se nelze přitom dívat pouze jako na sdružení specializovaných firem, ale jako na komunikační platformu dalších spolupracujících firem, médií a akademických a státních institucí. Vzhledem k šíři a závažnosti problematiky lze předpokládat, že i vzájemně si konkurující firmy a instituce mohou v rámci platformy KYBEZ efektivně a účinně spolupracovat,“ říká Ing. Michal Řezáč MSc., výkonný ředitel KYBEZ a ředitel pro strategický rozvoj společnosti GORDIC spol. s r.o. „Problematika je tak široká a práce v oblasti bezpečnosti informací je tolik, že zvládnout tento problém jedna firma, státní či akademická instituce prostě nemůže. Platforma KYBEZ pomůže, aby zájemce, analytik či oběť konkrétního bezpečnostního problému, včetně nedostatečné edukace, mohl oslovit specializovaného partnera, akademickou instituci, firmu, respektive specializovanou řešitelskou skupinu partnerů, která je schopna v maximální míře poskytovat nejefektivnější a přiměřené rady, projekty a řešení.“

KYBEZ ale nabízí i technologické věci, pocházející z akademické sféry, která se specializuje na určité oblasti bezpečnosti. „Našimi partnery jsou VUT Brno a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Tyto akademičtí partneři se sice zejména angažují v oblasti systematického vzdělávání, ale mají k dispozici i laboratoře, ve kterých se zabývají testováním kybernetické bezpečnosti. VUT Brno se zabývá testováním sítí ve všech vrstvách OSI modelu a Univerzita Tomáše Bati mimo jiné nabízí výuku i spolupráci v oblasti kybernetické bezpečnosti, šifrování, dále penetrační testy mobilů, kdy testuje jejich zabezpečení, aplikace, a zadní cesty, kterými je možné do mobilu proniknout,“ upřesňuje Michal Řezáč. „V obou zmíněných případech máme záruku, že jde o vysoce kvalifikované posuzování konkrétních řešení, a to už proto, že rukama laboratoří prošla spousta zařízení od různých výrobců, takže je možné posoudit a porovnat tato jednotlivá řešení a upozornit na bezpečnostní díry nebo netypické chování, které se u některých výrobků či výrobců mohou vyskytovat, nebo se jejich řešení nemusejí chovat úplně korektně ve vztahu k bezpečnosti. Ve spolupráci s odborníky, s některými z nich se z dob mých studií znám velmi dobře a znám i jejich technickou erudovanost, vidím další významný přínos platformy KYBEZ. V případě problémů jsou totiž schopni pomoci řešit problémy na různých úrovních a s jejich pomocí lze vyladit konečné či kontinuální řešení k maximální spokojenosti občana či zákazníka pro dosažení maximální míry bezpečnosti tohoto řešení.“

V Minulém čísle jsme se v rozhovoru s Michalem Řezáčem dotkli i problematiky osvěty a vzdělávání, které je pro KYBEZ klíčovou vizí a strategií, a to nejenom na tento rok. K tomu, nám Michal Řezáč poskytl následující předpověď: „Osvěta a vzdělávání je existenční nutností, protože lidé většinou nemají téměř žádné ponětí o tom, co je to bezpečnost informací, kybernetická bezpečnost a zejména ‚hygiena a bezpečnost práce s informacemi a internetem‘ a jaké hrozby lze očekávat. Internet a jeho nezastavitelný průnik do života občanů, firem a institucí je tak velký, že jeho aspekty lze přirovnat k ‚elektrifikaci v minulém století‘. Jednoduchá pravidla a teze ‚Elektřina je dobrý sluha, ale zlý pán‘ a následná osvěta, vzdělávání, normy, projekty, realizace a revize lze analogicky předpovídat i pro ‚internetizaci aktuálního století‘. ‚Internet je dobrý sluha, ale zlý pán‘.“

Zájmem platformy KYBEZ je kromě systematického ověřování a zkvalitňování vzdělávání, také nabízet co největší počet standardizovaných projektů a řešení od různých partnerů či jejich skupin. Proto KYBEZ vítá zájem dalších odpovědných institucí a specializovaných firem v účasti na této platformě.

Co jim partnerství může přinést a jaké jsou výhody, možná už je zřejmé z předchozího textu, přesto jsme požádali Michala Řezáče o shrnutí výhod, které členství v platformě případným dalším zájemcům může přinést: „Partnerstvím v této platformě mohou opravdu přispět k řešení a popularizaci bezpečnosti informací ve století internetizace všeho. Mohou zviditelnit a efektivně nabízet své specializované produkty a služby, s využitím efektivní kooperace partnerských skupin.“

Je zřejmé a chvályhodné, že v dynamické době, která je plná bezpečnostních incidentů a kde se na vrcholové úrovni řeší problematika ochrany dat a bezpečnosti, vznikla platforma, která umožní zájemcům spolupracovat s top firmami, zabývajícími se právě ochranou dat a bezpečností. KYBEZ je právě platformou, která dokáže každému zájemci doporučit to nejvhodnější řešení a najít špičkového partnera, který jej dokáže implementovat na té nejvyšší kvalitativní úrovni. Proto si myslíme, že platforma KYBEZ má nejen svůj smysl, ale svůj smysl má i členství v ní.

Milan Loucký


Nejčtenější

Chyba: Žádné články k zobrazení