ICT NN IOT NN |B2B NN | CB NN | DC NN | RC NN |  CW NN | EW NN |SM NN | ITSEC NN | NETGURU NN KANKRY 256x256 facebook cube 256x256 linkedin cube 256x256 twitter cube 256x256 youtube cube

Fungování GDPR z pohledu občan vs. firma

konica minolta logoGDPR přinese všem občanům větší možnosti kontroly nad svými osobními údaji. Tyto novinky budou mít zároveň přímý dopad zejména na administrativu firem. Vybrali jsme pro vás nejdůležitější oblasti, kde se střetnou práva a povinnosti občanů a firem. I pro tyto příklady ale existují efektivní řešení.

Právo na výmaz

europe 20213081Češi získají od května 2018 kontrolou nad svými osobními údaji. Firmy tak budou muset například vyhovět žádostem o vymazání všech údajů ze svých databází. Kvůli GDPR se tak mnoho společností bojí šikany ze strany stěžovatelů a přehlcení související povinnou administrativou.

Každý občan evidovaný v databázích firem či veřejných subjektů bude mít nově právo vědět, jaké údaje o něm daný subjekt uchovává a k čemu je využívá. Zároveň může de-facto nařídit vymazání těchto údajů ze všech databází či úložišť. Vyřízení takové žádosti pro jediného člověka může zabrat desítky minut. Pro velké společnosti zejména z oborů jako telekomunikace, bankovnictví či marketing povede tato povinnost ke značnému nárůstu administrativní zátěže a provozních nákladů. „Pro firmy jsme proto připravili řešení pro efektivní zpracování žádostí souvisejícími s GDPR. To našim zákazníkům umožní automatizovaně vyřizovat stoupající počet klientských žádostí a nahradit práci fyzických zaměstnanců, které by firmy musely v případě ručního vyhledávání a výmazu údajů najmout. Toto řešení se dá použít i na další oblasti procesů v rámci GDPR,“ uvedl Michal Jäger, vedoucí obchodní divize ITS Konica Minolta Business Solutions Czech

Zabezpečení údajů

Firmy a jiné subjekty se rovněž nově stávají plně odpovědnými v případě zneužití, respektive neuhlídání dat, která evidují. Rozšiřuje se tím praxe, kdy například v případě odcizení a zneužití dat zaměstnancem (například databáze klientů), již není odpovědný pouze tento zaměstnanec, který databázi zcizil, ale subjekt (firma), který byl povinen ji hlídat a nechal si ji ukrást. Pokuty v rámci GDPR tak nyní padnou nikoli na poslední článek v řetězci nelegálních uživatelů osobních údajů, ale na jejich původního majitele (správce). „Jde o jeden z hlavních motivů zvýšeného zájmu o naše služby bezpečnosti a řízení osobních údajů. Oproti stejnému období v minulém roce letos registrujeme téměř dvojnásobný nárůst zákaznických požadavků,“ informoval M. Jäger. Rostoucí trend odpovídá i praktickým zkušenostem, že audit a následná implementace řešení GDPR může u větších firem trvat řádově měsíce. Zákazníci tak mají nejvyšší čas na zahájení změn souvisejících s novými pravidly EU.

Více informací o produktech GDPR Konica Minolta naleznete zde.

 


Nejčtenější

Chyba: Žádné články k zobrazení