ICT NN IOT NN |B2B NN | CB NN | DC NN | RC NN |  CW NN | EW NN |SM NN | ITSEC NN | NETGURU NN KANKRY 256x256 facebook cube 256x256 linkedin cube 256x256 twitter cube 256x256 youtube cube

Rozšíření Aliance pro mobilní bezpečnost

Na konferenci VMworld 2017 Europe společnost VMware oznámila rozšíření své Aliance pro mobilní bezpečnost  – širokého ekosystému dodavatelů bezpečnostních řešení úzce integrovaných s digitální platformou VMware Workspace ONE, která poskytuje komplexní přístup k zabezpečení všech aspektů digitálního pracovního prostředí. Ekosystém má k dispozici účelová API pro integraci s platformou. Spojením bezpečnostních řešení aliančních partnerů a Workspace ONE zákazníci získávají moderní bezpečnostní platformu, která chrání zařízení všech typů, uživatele, aplikace a data proti cíleným hrozbám, v cloudu i lokálně.

Společnost VMware založila alianci MSA, aby zaplnila mezery v tradičních bezpečnostních nástrojích a poskytla všeobecnou platformu pro zabezpečení veškerých mobilních koncových bodů v podniku. Při svém založení v roce 2015 měla aliance MSA 10 ověřených partnerů spadajících do čtyř kategorií: koncové body, aplikace, cloud a síťová bezpečnost. Množství útoků sice stoupá, ale rozrůstá se i ekosystém MSA. Zapojením společností Bay Dynamics, CipherCloud, Entrust Datacard Corporation, Gurucul, Intercede a Kaymera vzrostl počet partnerů na 23 v šesti kategoriích – k uvedeným čtyřem přibylo ověřování identity a analýza.

„S neustálým přibýváním typů platforem koncových bodů, aplikací a uživatelů se rozšiřuje i prostor pro útoky,“ vysvětluje Sumit Dhawan, viceprezident a generální ředitel společnosti VMware pro segment řešení pro koncové uživatele. „Podniky musí přejít na nový přístup, který na prvním místě spočívá v inherentně bezpečné infrastruktuře a na druhém v úzce provázaném ekosystému, který propojí jednotlivá osamocená řešení a poskytne ucelený přehled o všech uživatelích, aplikacích a zařízeních. Aliance MSA zákazníkům nabízí způsob, jak získat přehled o řadě z jejich bezpečnostních řešení a efektivně je spravovat v rámci jedné platformy – VMware Workspace ONE.“

Platforma Workspace ONE je základem moderní bezpečnostní architektury a již ve výchozím stavu obsahuje základní ochranu aplikací a koncových zařízení. Jaký je přínos propojení pokročilých bezpečnostních technologií od různých dodavatelů pro zákazníka:

  • Široká interoperabilita v rámci ekosystému: Díky Workspace ONE mohou podniky užívat jedno řešení pro zavedení správy zařízení a dalších bezpečnostních nástrojů a síťových profilů jiných dodavatelů. Mohou si tedy zvolit bezpečnostní partnery, kteří splňují jejich specifické nároky, a zabezpečit koncové body všech typů a platforem. Využití důvěryhodných dat a sdílených poznatků od partnerů MSA zapojených do platformy Workspace ONE může zákazníkům pomoci zdokonalit detekci a neutralizaci hrozeb.
  • Zachování stávajících investic do zabezpečení: Zákazníci nemusí vyměnit svá stávající bezpečnostní řešení, aby mohli zavést Workspace ONE. Workspace ONE dokáže sjednotit bezpečnostní ekosystém zákazníka začleněním řešení od partnerů MSA do komplexní bezpečnostní strategie.
  • Vyplnění mezer v zabezpečení dat: Při přípravách na nové právní předpisy, např. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) budou zákazníci muset řešit nedostatky v zabezpečení dat. Workspace ONE s integracemi od partnerů MSA nabízí funkce pro zabezpečení a ochranu dat, které umožňují tvorbu a uplatňování pravidel pro řízení přístupu k datům podle uživatelských rolí, ověřování a správu identit a mazání uživatelských nebo veškerých dat z koncového zařízení.

Autor: Petr Smolník, šéfredaktor


Nejčtenější

Chyba: Žádné články k zobrazení