AVERIA LTD. členem NSM CLUSTERU

Network Security Monitoring Cluster, družstvo (dále jen NSM Cluster) je kooperační odvětvové uskupení zaměřené na oblast bezpečnosti počítačových sítí a bezpečnosti v ICT.

averiaKlastr má 21členů včetně Masarykovy univerzity v Brně a do budoucna je otevřený vstupu dalších členů. Byl založen na regionální úrovni (většina současných členů se nachází v Jihomoravském kraji), ale jeho ambicí je stát se nadregionálním uskupením s působností na území České republiky.

Co MSM Cluster může nabídnout?

•             audit provozu sítě – poznejte stav zabezpečení Vaší sítě;

•             celkový audit optické sítě měřícím přístrojem EXFO FTB, který je vhodný pro měření kratších a středně dlouhých optických tras. Jedná se o unikátní typ analyzátoru pro kombinované měření chromatických a polarizačně-vidových disperzí, který spolehlivě vyhodnotí schopnosti vlákna přenášet datové toky 10, 40, 100 Gbit/s. Výsledky auditu lze zpracovat do úrovně odborného posudku autorizovaným pracovníkem;

•             komplexní projekční činnost;

•             výstavbu a servis operátorských sítí;

•             výstavbu optických sítí;

•             komplexní inženýrskou činnost;

•             datové služby koncovým zákazníkům;

•             poradenství v oblasti monitoringu bezpečnosti počítačových sítí;

•             koncept bezpečné sítě;

•             zásady bezpečnosti počítačových sítí;

•             trendy v bezpečnosti počítačových sítí;

•             zákonné normy, pravidla v oblasti bezpečnosti počítačových sítí;

•             komplexní dohledování zákaznických sítí a provozů a jejich správa;

•             komplexní vývoj a dodávky dohledových center pro monitorování provozů a správy IT;

•             vývoj a dodávka dílčích zakázkových řešení v oblasti bezpečnosti IT a komunikací;

•             dodávku komponent pro zajištění bezpečnosti IT a komunikací;

•             analytické služby a poradenskou činnost;

•             konzultace a školení uživatelů i správců dohledových center;

•             odborné texty;

•             možnost podílet se s námi na studiích bezpečnosti počítačových sítí českých firem (vyplnění dotazníku na našich webových stránkách);

•             jarní on-line školu bezpečnosti počítačových sítí (připravuje se);

•             web-semináře: Myslíte si, že víte, co se děje ve vaší síti? (připravuje se).