Digitální technologie v IT zůstanou klíčovým trendem

Společnost Dimension Data, zveřejnila své IT předpovědi pro rok 2017 a potvrdila, že orientace na digitální technologie zůstane v IT nejdůležitějším trendem i v roce 2017.  

Ettienne Reinecke, technický ředitel skupiny Dimension Data, v této souvislosti uvedl, že digitalizace je v případě IT o vytváření obchodních modelů, které jsou skutečně orientovány na zákazníky. A to v případě sítí, datových center, aplikací i dalších druhů infrastruktury – dokonce bez ohledu na to, zda jde o tradiční on-premise přístup nebo o cloudové technologie.  „V současnosti neexistuje nic takového jako digitální strategie – jen strategie existence v digitálním světě. A i když digitální věk přináší některým organizacím určitou míru nejistoty, otevírá současně dveře k mnoha zajímavým možnostem a ohlašuje éru nevídaných příležitostí.“ 

Ettienne Reinecke dále konstatoval, že klíčovým tématem bude vlastnictví – a také přístup – k datům i metadatům. „V nadcházejícím roce bude kontrola nad daty a metadaty i jejich vlastnictví představovat důležitý bod nejen diskusí, ale také sporů. Důvod je prostý, data i metadata jsou ‚zlatým dolem‘, který organizacím umožňuje identifikovat konkrétní vzory v chování zákazníků, získat důležité obchodní znalosti a činit informovaná podnikatelská rozhodnutí.“ 

V důsledku tohoto trendu budou organizace stále více chránit svá metadata a budou mnohem opatrnější v tom, komu je zpřístupní. „Firmy nechtějí data vlastnit a mít pod svou kontrolou pouze z důvodu dodržování předpisů a nařízení – chtějí je analyticky zpracovávat. Očekáváme, že tato skutečnost povede k velmi zajímavým diskusím mezi firmami a poskytovateli cloudových služeb. Mezi témata bude patřit například to, kde jsou hranice vlastnictví, obzvláště pak z pohledu metadat. V těchto otázkách bude dle našich předpokladů docházet ke sporům,“ dodal Ettienne Reinecke. 

Společnost Dimension Data Czech Republic očekává, že mezi významné IT trendy budou patřit následující oblasti:  

  • Nekončící boj v kybernetickém prostoru  

Milan Janoušek, Business Development Manager pro bezpečnost z Dimension Data Czech Republic, říká: Masivní nárůst kybernetického zločinu zvyšuje požadavky na investice podniků do ochrany svých aktiv a nutí výrobce bezpečnostních technologií jít cestou vývoje sofistikovanějších metod detekce kybernetických útoků. Na trh se tlačí každým dnem nové a nové technologie, které reflektují nejnovější poznatky a trendy v oblasti detekce kybernetických útoků. Tyto poznatky jsou založeny zejména na detailní analýze dat o chování útočníků, které následně pomáhají odhalovat tzv. zero-day-útoky, proti kterým řada hojně využívaných bezpečnostních technologií nenabízí účinnou ochranu.  

  • GDPR – přísnější ochrana osobních údajů v podnicích 

Milan Janoušek, Business Development Manager pro bezpečnost z Dimension Data Czech Republic, říká: EU již delší dobu sleduje rostoucí počet úniků osobních údajů způsobený převážně kybernetickými útoky a jako reakci na tento trend se rozhodla uvést v platnost novou směrnici týkající se ochrany osobních údajů. Hlavním cílem tohoto nařízení je vymezit pravidla a definovat jednotný přístup týkající se nakládání s osobními údaji pro všechny subjekty podnikající v rámci EU. Trendem tohoto roku bude především šíření povědomí o dané problematice, testování řešení pro ochranu dat a přípravy na implementace. V případě nezavedení organizačních a technických opatření se firmy vystavují riziku pokut, a to až do výše 20 mil. USD. 

  • Virtuální realita jako součást moderních pracovišť 

Adrian Čech, Business Development Manager pro oblast Workspace For Tomorrow, říká: Na pracovištích se začínají objevovat zaměstnanci nové generace. Nejsou to zástupci skupiny „Millennials“ ani příslušníci generace Z – jsou to nástroje virtuální reality. A nebude to trvat tak dlouho, a technologie jako holografie, rozšířená realita a virtuální realita se začnou přesouvat z oblasti koncových spotřebitelů do firemního segmentu. Navíc v průběhu dvou, tří let začnou tyto technologie zásadním způsobem měnit podobu současných pracovišť.    

  • Internet věcí slibuje big data 

Jiří Volek, Business Development Manager pro oblast IoT, říká: Svět internetu věcí je příslibem opravdu velkého množství dat. Stále více big data projektů prochází během jediného roku řadou aktualizací – a jednou z hlavních příčin je právě internet věcí. Důvod je prostý, IoT umožňuje zkoumat konkrétní vzory chování, a získat tak specifické výstupy pro podporu podnikání, navíc stále častěji v reálném čase. Tento trend umožní zdravější investování a rychlejší návratnost big data projektů.  

  • Technologie kontejnerů změní datová centra a budou klíčem pro hybridní IT  

Tomáš Bartoš, Business Development Manager pro datová centra, říká: Technologie kontejnerů umocněna platformou softwarově definovaných sítí (SDN) dnes výrazně přispívá k flexibilitě při nasazování aplikací do produkce, ty jsou tak ve výsledku schopny naplno využívat výhod prostředí hybridních cloudů. Platformou SDN se rozumí infrastruktura zaměřené na aplikace (ACI) definovaná společností Cisco, kterou Dimension Data ve spolupráci se svými partnery převádí do reálných projektů, na jejichž konci je možné využívat výhod prostředí hybridních cloudů.  

Lídři a úspěšně rozvíjející se společnosti budou v následujících letech nuceni zvažovat výše uvedené trendy za účelem optimálního návrhu, výstavby a provozu hybridních IT infrastruktur, které maximálně podpoří jejich obchodní aktivity a napomohou realizaci jejich vizí.  

Autor: Petr Smolník, šéfredaktor

Investice 200 miliónů dolarů do cloudového zálohování

Veeam Software se rozhodl investovat prostřednictvím exkluzivního programu Veeam FREE Cloud Services 200 miliónů dolarů do zpřístupnění cloudového zálohování a zotavení po havárii jako služby (Disaster Recovery as a Service, DRaaS). S okamžitou platností tak může každý zákazník s on-premise licencí na řešení značky Veeam pro zálohování a zotavení využít prostřednictvím společnosti Veeam a jejich partnerů uvedené služby v hodnotě až 1 000 dolarů.  

Tento závazek investovat do podpory přijetí DRaaS je reakcí na zájem firem všech velikostí účastnících se programu Veeam Cloud & Service Provider (VCSP) o oblast cloudů, který se letos prudce zvyšuje v návaznosti na skvělý meziroční 79procentní růst v roce 2016. A díky přijatelným cenám a pokročilé funkcionalitě schopné zajistit dostupnost i soulad s legislativními požadavky roste popularita zotavení po havárii jako služba stále rychleji. Analytická firma Gartner předpokládá, že trh s DRaaS se během následujících dvou let takřka ztrojnásobí a v roce 2019 dosáhne hodnoty 3,4 miliardy dolarůi.  

„Organizace po celém světě stále častěji využívají pro svoji podnikovou informační architekturu i podnikové systémy cloudové platformy a potřebují proto řešení dostupnosti, které by bylo škálovatelné, spolehlivé, bezpečné a dostatečně přizpůsobitelné pro infrastruktury s více cloudy,“ řekl Paul Mattes, viceprezident skupiny Veeam Global Cloud Group. „Spolu s našimi partnery si plně uvědomujeme tuto příležitost a rozhodli jsme se k významné investici, která podpoří partnery i koncové zákazníky a umožní naplnit naše vize z oblasti cloudu.“  

Společnost Veeam se ve svých aktivitách zaměřuje nejen na pomoc zákazníkům v získávání výhod souvisejících s DRaaS, ale také na prodejce, pro které navrhla program Veeam FREE Cloud Services. Smyslem tohoto programu je umožnit tradičním prodejcům podchytit tržní změnu v podobě příklonu ke cloudovým službám. Veeam propojuje prodejce s partnery ze svého programu Veeam Cloud & Service Provider (VCSP) a pomáhá tak utvářet byznys s cloudovými službami, který každý měsíc generuje stále větší opakující se příjmy.  

„Veeam dlouhodobě pomáhá svým partnerům s podporou jejich růstu a vytváření hodnot souvisejících s přechodem do oblasti cloudových služeb,“ konstatoval Kevin Rooney, viceprezident pro obchodní kanály v Severní Americe ve společnosti Veeam. „Program Free Cloud Services je výborným katalyzátorem, který našim partnerům umožní vytvářet nové obchodní příležitosti i během dlouhodobých kontraktů.“  

„Společnost Veeam trvale rozvíjí podporu cloudové integrace a nabízí zákazníkům ty nejmodernější možnosti,“ uvedl Ian McClarty, prezident společnosti phoenixNAP. „Zahájení programu Veeam FREE Cloud Services je vzrušujícím krokem směrem k zajištění nepřetržité dostupnosti i pro naprosto běžné zákazníky. Jsme nadšeni tím, že Veeam nabízí tak skvělou příležitost opravdu všem a že každému zákazníkovi pomůže zajistit dostupnost v režimu 24/7/365.“ 

Časově omezená nabídka je dostupná pro všechny koncové uživatele platforem Veeam Availability Suite™, Veeam Backup & Replication™ and Veeam Backup Essentials™ s aktivní smlouvou o údržbě. Nejprve bude program Veeam FREE Cloud Services dostupný v Severní Americe s plánovaným rozšířením do regionů Evropy, Středního východu a Afriky i Asie a Nového Zélandu během následujících měsíců. 

Autor: Petr Smolník, šéfredaktor

Jubilejní ročník konference ISSS se blíží

Ve dnech 3. a 4. dubna 2017 se v královéhradeckém kongresovém centru Aldis uskuteční jubilejní dvacátý ročník konference ISSS. Tato akce, která se zaměřuje na reformu veřejné správy, rozvoj e-governmentu a informatizaci společnosti, je tradičně doprovázena visegrádskou konferencí V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society). Jedno z nejvýznamnějších setkání svého druhu v celém regionu střední a východní Evropy opět přivítá špičky domácí politické scény, ministry, vzácné zahraniční hosty, desítky zástupců veřejné správy z okolních zemí, informatiky krajských či městských úřadů, nezávislé odborníky i vysoké manažery dodavatelských firem.

Záštitu konferenci letos poskytuje celá řada členů vlády v čele s premiérem Bohuslavem Sobotkou, místopředseda PS Parlamentu ČR Jan Bartošek, Asociace krajů ČR i Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, který opět nechybí mezi spoluorganizátory. Řada špiček politického života včetně premiéra a obou místopředsedů vlády se také objeví mezi aktivními účastníky.

Co neminout v programu

V programu konference je každoročně velký zájem o souhrnnou zprávu vedení MV ČR „o stavu unie“, resp. o aktuálním stavu e-governmentu. Důležitou částí bude také odborný blok věnovaný elektronizaci zdravotnictví a budoucímu směřování státní politiky v této oblasti. Dalším z viditelných témat bude i koncept tzv. „chytrých měst“ – prezentace a diskusní panely budou zaměřeny především na ukázky fungujících projektů a příklady dobré praxe. Do tohoto bloku zapadá i „internet věcí“ a možnosti využití nejrůznějších řešení municipalitami.

Program se jako obvykle dotkne celého spektra využití moderních ICT technologií v oblasti veřejné správy, ale ještě jedno klíčové téma bude rezonovat v průběhu obou konferenčních dnů. Půjde o informace o dopadech nového nařízení EK k ochraně osobních dat označované jako GDPR. Je pravděpodobné, že bude patřit k velkým tahákům, neboť zasáhne doslova celou veřejnou správu. Přestože nabude účinnosti až v květnu příštího roku, vzhledem k řadě zcela nových povinností, funkcí i procesů je podle expertů nejvyšší čas začít intenzivně pracovat na přípravě. A to mnohé obce a města stále ani netuší, co je vlastně čeká.

Doprovodné akce a soutěže

Neveřejnou část programu tvoří každoročně řada různých setkání, která těží z mimořádné koncentrace politiků, odborníků a zástupců veřejné správy na jednom místě, ať už jde o jednání komisí AK ČR a SMO ČR s poslanci, setkání Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů či nedělní seminář CACIO, který bude věnován problematice GDPR.

Tradičně se zde setkají i vítězové oblíbených soutěží, jako jsou například Zlatý erb, který letos zaznamenal zvýšený zájem ze strany měst a obcí, Biblioweb, JuniorErb či Český zavináč.

-pk