Bezpečnostní řešení pro energetický sektor

Společnost Kaspersky Lab oznámila, že je nyní celosvětově dostupný pokročilý balíček řešení pro subjekty působící v energetickém průmyslu – Kaspersky Industrial CyberSecurity for Energy. Zakládá se na technologické řadě společnosti Kaspersky Lab pro ochranu průmyslové infrastruktury.

Moderní elektrické rozvodové sítě jsou spletitým systémem s integrovanou automatizací a kontrolními funkcemi. Protože ale komunikace probíhá skrz otevřené protokoly a síť nemá dostatečně silné vestavěné kyberbezpečnostní funkce, je tak velmi náchylná k narůstajícím a sofistikovanějším bezpečnostním hrozbám.

Nedávný průzkum průmyslové kybernetické bezpečnosti od společnosti Kaspersky Lab zjistil, že 92 % průmyslových kontrolních systémů (ICS) s externím přístupem používá otevřené a nezabezpečené internetové komunikační protokoly. Od roku 2010 se zvýšil počet zranitelných komponentů ICS o faktorovou jednotku 10, což z těchto zařízení činí snadné a lukrativní cíle pro kyberzločince. Tento fakt, podložený i aktuálním průzkumem společnosti Ernst & Young „Global Information Security Survey“, tak jasně definuje hlavní výzvu energetických společností. Průzkum totiž odhalil, že 42 % energetických a dalších společností z oblasti inženýrských sítí připouští, že mají velké problémy s detekcí sofistikovaných útoků.

Kaspersky Industrial CyberSecurity (KICS) pro energetický sektor je navržen tak, aby společnostem z energetického odvětví pomáhal zabezpečit každou úroveň jejich průmyslové infrastruktury, aniž by měl vliv na provozní kontinuitu a stálost provozních procesů. Řešení Kaspersky Lab chrání kontrolní centra na úrovni SCADA a automatické transformační systémy (Substation Automation Systems) na všech úrovních včetně horní úrovně automatizace, kam spadají servery, HMI, gateways nebo inženýrské pracovní stanice. Chráněny jsou také sekundární automatizační zařízení: ochranná relé, bay controllers, fúzní jednotky, RTU a další transformační stanice, procesní IED stanice a celá síťová infrastruktura.

Řešení také nabízí celou řadu pokročilých technologií pro ochranu průmyslových uzlů (kam spadají servery, HMI, gateways a inženýrské pracovní stanice) a síťové infrastruktury. V rámci síťové infrastruktury nabízí řešení od Kaspersky Lab síťový monitoring a kontrolu integrity s možností „deep application protocol inspection“ (včetně IEC 60870-5-104, IEC 61850 a dalších norem a protokolů vztahujících se k elektrické infrastruktuře).

„Kontrola, ochrana a automatizace energetických zařízení už delší dobu není řešena prostřednictvím uzavřených systémů, kvůli čemuž se detekce potenciálních hrozeb stala velmi složitou jak z technického, tak organizačního hlediska,“ říká Andrey Suvorov, vedoucí oddělení Critical Infrastructure Protection ve společnosti Kaspersky Lab a dodává: „Proto by energetické společnosti měly posílit svou ochranu, aby lépe čelily všudypřítomným kybernetickým útokům. Jedině tak zabrání nejčernějším scénářům v podobě absolutní ztráty své akceschopnosti, což by mělo dalekosáhlý dopad na obyvatele a společnost jako celek.“

Autor: Petr Smolník, šéfredaktor

Multifunkční a výkonné tiskárny s maximálním zabezpečením

Společnost HP bude dodávat nové multifunkční A3 tiskárny do více než 80 klíčových zemí po celém světě. Součástí portfolia této další generace je i 54 modelů navržených tak, aby kvalifikovaným partnerům umožnilo nabízet produkty přizpůsobené na míru a uspokojilo tak co nejširší škálu potřeb a požadavků zákazníků na tisk. 

 

Nové A3 portfolio od základu mění zkušenost zákazníků i servisních pracovníků. Nabízí pokročilé bezpečnostní prvky, které na současném trhu nemají obdobu, cenově dostupnou barvu prostřednictvím tiskové technologie HP PageWide a delší provozní čas díky technologii HP Smart Device Services.

“Předsevzali jsme si nabídnout našim partnerům silné portfolio multifunkčních A3 tiskáren s novými technologiemi a škálou možností zpracování dokumentů, které dokáže vyhovět současným i budoucím požadavkům na tisk,” řekl Tuan Tran, General Manager & Global Head, Office Printing Solutions, HP Inc. “Dnes jsme našemu cíli dostáli a i nadále přetváříme současnou podobu trhu. Díky našim rozsáhlým poznatkům, které jsme získali při práci s velkoformátovými komerčními tiskárnami, jsme zdokonalili naše produkty, navýšili rychlost tisku a docílili vyšší kvality tisku za nižší cenu.”

HP spolupracuje s 500 distributory po celém světě, kteří jsou zároveň největšími a nejrychleji rostoucími partnery v daných regionech. S uvedením A3 portfolia dostali nyní partneři nové možnosti jak navýšit své tržby a marže v této oblasti trhu, kde hraje partnerská síť distributorů hlavní úlohu a která dosahuje 55 miliard dolarů.

“Spolupracovali jsme s našimi partnery, probírali jejich potřeby a preferované nástroje a naučili se lépe rozumět jejich obchodním modelům,” řekl Aurelio Maruggi, General Manager, A3 Solutions v HP, Inc. “Tato souhra a společný vývoj inovací nejen posílily naše vzájemné vztahy, ale měly také přímý a pozitivní vliv na konečnou podobu portfolia.”

Zlepšování zabezpečení a ochrana sítí

Nové A3 tiskárny od HP, vybavené nejmodernějšími bezpečnostními prvky na trhu, které jsou nezbytné proti vzrůstajícímu množství bezpečnostních hrozeb namířených na podnikové multifunkční tiskárny, jsou nejbezpečnějšími podnikovými multifunkčními tiskárnami na světě. Moderní multifunkční tiskárny se dnes chovají spíše jako počítače, ale ze stovek milionů, kolik jich na světě je, mají adekvátní zabezpečení méně než dvě procenta. Zlepšování bezpečnosti tisku by proto mělo být pro firmy tou nejvyšší prioritou. Multifunkční podnikové tiskárny od HP jsou vybaveny komplexní sadou bezpečnostních prvků, které mají za úkol chránit zařízení, data i dokumenty a vytváří několikavrstvý přístup k zabezpečení, který je nezbytný při boji se současnými pokročilými útoky.

Inovace v cloudu a nižší náklady

Portfolio multifunkčních A3 tiskáren od HP – zahrnující tři modely PageWide a třináct modelů LaserJet – těží z nové, na cloudu založené platformě HP Smart Device Services (SDS) pro optimalizaci servisních zásahů. SDS zaručuje maximální dobu provozu zařízení díky pokročilé diagnostice, odstraňování závad a možnostem vzdálených oprav, kterými jsou tyto nejpokročilejší sady nástrojů pro multifunkční tiskárny vybaveny.

Zařízení HP PageWide Pro učinila barevný tisk cenově dostupnější, zároveň se ale mohou pochlubit nejrychlejším tiskem ve své třídě.. Jedno a multifunkční zařízení nabízí rychlost tisku mezi 35 a 60 stranami za minutu (nebo až 80 stran za minutu v módu General Office). Technologie PageWide je také šetrnější – spotřebuje až jednu sedminu energie oproti konkurenčním barevným laserovým zařízením ve stejné třídě a zároveň tak vytváří i výrazně méně odpadu díky menšímu množství použitých obalů.

Dostupnost

Multifunkční tiskárny A3 od HP jsou dostupné u kvalifikovaných channel partnerů nebo přímo u HP.

Autor: Petr Smolník, šéfredaktor

V důsledku jednoho útoku přijdou finanční instituce průměrně o téměř milion dolarů

Tyto údaje přinesl průzkum nazvaný „Bezpečnostní rizika finančních institucí v roce 2016“. Analytici se v něm zaměřili především na definování hlavních bezpečnostních výzev bank a dalších finančních institucí po celém světě a na finanční aspekty konkrétních kybernetických útoků. Z pohledu finančních organizací způsobují nejvyšší ztráty útoky cílící na zranitelnosti prodejních míst (POS) – společnosti v průměru přijdou o 2 085 000 dolarů (v přepočtu zhruba 53 milionů Kč). Na druhém místě stojí útoky na mobilní zařízení, které společnosti vyjdou na 41,7 milionů Kč. Následovány jsou cílenými útoky, které průměrně způsobují ztrátu okolo 33 milionů korun.

Dodržení právních předpisů je pro banky a finanční instituce hlavním důvodem, proč zvyšují své investice do IT bezpečnosti. Průzkum nicméně zjistil, že je 63 % dotázaných organizací přesvědčeno, že pouhý soulad s předpisy není z hlediska bezpečnosti dostatečný. Jako podstatnější důvod pro zvýšení výdajů na bezpečnost vidí narůstající složitost infrastruktury. Průměrná finanční společnost totiž například zavádí virtuální desktopy (virtual desktop infrastructure - VDI), přičemž spravuje okolo 10 000 koncových zařízení, z nichž zhruba polovina jsou tablety a chytré telefony.

Dalšími důvody pro navyšování rozpočtů jsou nedostatečná expertíza zaměstnanců, nařízení top managementu a obchodní expanze. Naprostá většina finančních společností považuje investice do bezpečnosti za všeobecně nevyhnutelné, přičemž 83 % z nich očekává navýšení rozpočtu na zabezpečení IT.

Podle průzkumu čelí finanční společnosti bezpečnostním výzvám zaváděním častějších bezpečnostních auditů a prostřednictvím takzvané „threat intelligence“, tedy sbírání poznatků o hrozbách. 73 % dotázaných považuje tato opatření za efektivní. Organizace z finančního oboru jsou ale daleko méně nakloněny využívání bezpečnostních řešení třetích stran, kdy je pouze 53 % dotázaných označilo za efektivní.

Odborníci Kaspersky Lab doporučují společnostem z finančního sektoru následujících 5 bezpečnostních strategií:

  • Pozor na cílené útoky

Cílené útoky na finanční instituce bývají často prováděny skrze třetí strany nebo dodavatele. Tyto firmy mívají často slabé nebo dokonce žádné zabezpečení a mohou být pomocí malwaru či phishingu využity jako „vstupní dveře“ do organizace.

  • Nepodceňujte méně sofistikované hrozby

Zločinci útočí na obrovské množství cílů a pomocí nejjednodušších nástrojů z toho těží. Sociální inženýrství tak může stát za 75 % podvodných aktivit, zatímco malware pouze za 17 %.

  • Dodržení předpisů by nemělo mít přednost před zabezpečením

Při plánování rozpočtů dostává většinou přednost plnění nařízení, avšak posílení bezpečnosti a zavedení nových technologií vyžaduje vyváženější přístup k alokaci prostředků.

  • Provádějte pravidelné penetrační testy

Skryté zranitelnosti jsou hrozbou. Zavedení sofistikovaných detekčních nástrojů a penetračních testů pomůže odhalit skryté zranitelnosti a případné incidenty. Věnujte pozornost všem slabým místům a hrozbám než bude příliš pozdě.

  • Nebezpečí uvnitř společnosti

Zaměstnanci mohou být zneužiti kyberzločinci, nebo se jimi mohou stát z vlastní vůle. Účinné bezpečnostní strategie by proto měly jít za hranice obvyklých aktivit a zaměřit se i na techniky, které umožní odhalení podezřelé aktivity uvnitř organizace.

*Společnost Kaspersky Lab společně s B2B International provedla celosvětový průzkum na vzorku více než 800 zástupců finančních institucí z 15 států. Respondenti, mezi nimiž bylo 492 seniorních IT a business profesionálů z bank, byli dotazováni na to, jak vnímají kybernetickou bezpečnost, a co dělají pro ochranu svých firem.

Autor: Petr Smolník, šéfredaktor

Nejčtenější