Corporate ICT   Net Guru Link   Reseller Channel Link

Podniky mají tři roky na adaptaci s „Otevřenou ekonomikou“

Nová studie zpracovaná společností Samsung předpovídá, že ty společnosti, které do roku 2020 neotevřou hranice svým konkurentům, inovátorům a nové generaci nezávislých pracovníků, budou obtížně prosperovat v rámci nové, „Otevřené ekonomiky“.

„Otevřená ekonomika“ bude charakterizována intenzivní spoluprací nezávislých pracovníků (freelancerů), rutinním začleňováním inovací, které s sebou přinášejí start-upy, a novým druhem spolupráce mezi dřívějšími konkurenty.

Za posledních deset let se díky všudypřítomnosti mobilních technologií společnosti více otevřely, více spolupracují a jasně rozumí výhodám této otevřenosti v porovnání s klasickým, „uzavřeným“ modelem. Nicméně během pouhých tří let budou působit v mnohem méně lidsky i technicky omezeném prostředí. Lidé, data a myšlenky budou integrováni do současných obchodních modelů svobodněji, ale přesto se podniky budou muset vypořádat s agilními technologiemi a plně je přijmout v očekávání nastupující pracovní kultury.

Aby uspěly v tomto světě nových technologií a rozptýlených digitálních pracovních sil, budou společnosti muset přijmout bezpečnostní platformy, které jim umožní sdílet informace otevřeně, ale bezpečně. Zásadním způsobem tak musí přehodnotit, jak budovat své obchodní modely a technologie, na kterých jsou závislé.

„Pro podniky je aktuálně hledání způsobů bezpečného začlenění freelancerů do podnikové struktury výzvou číslo jedna, neboť jsou pro ně zásadním článkem pro budoucí fungování. Předpokládá se, že během tří let se společnosti budou muset vypořádat s více než 7,3 mld. připojených zařízení, a tato rychle digitalizovaná a neustále se proměňující pracovní síla pak bude přetvářet fungování firem ve smyslu toho jak, kde a kdy budou pracovat,” řekl Nick Dawson, Global Director Knox Strategy.

Evropské společnosti si na globální scéně razí cestu přijímáním infrastruktury a lidského kapitálu, který bude pohánět další etapu této digitální revoluce. To je staví na „pole position” v rámci využívání otevřené a ultra-flexibilní pracovní síly v průběhu příštích tří až deseti let. Vyplývá to z průzkumu Future Laboratory, z jehož závěrů vychází tato studie.

Ve všech odvětvích budou inovace vycházet z nových zdrojů a například začleňování start‑upů do tradičních firem se stane novou normou. Do budoucna se dokonce stanou zásadními strategickými prvky a silným motorem pro inovace celých společností.

Marcos Eguillor, zakladatel  BinaryKnowledge a profesor na IE Business School, specialista na digitální inovace a transformace říká: „Spoléhání se na minulé jistoty nepodporuje kreativitu, kterou firmy budou potřebovat, aby obstály na globálním trhu zítřka. Firmy si potřebují osvojit technologie, které jim umožní být dostatečně rychlými a flexibilními, aby rozpoznaly a pochopily své další konkurenční výhody a aby vycítily vhodnou chvíli, kdy se posunout dál.“ 

Firmy budou v budoucnosti využívat umělou inteligenci a technologie, které přesně předpovídají a dělají lepší rozhodnutí. Nejsou to jen současná zařízení, která představují bezpečnostní riziko. Již nyní se začínají mohutně využívat nová inteligentní zařízení, která se sama řídí, přizpůsobují situaci a jsou schopná daleko lépe a přesněji předvídat budoucí stav. Pokročilé inteligentní přístroje společnostem přinášejí bezprecedentní možnost plánování a optimalizace vlastních obchodních modelů.

Nicméně tato touha po otevřenějším přístupu se často dostává do konfliktu s nutností udržet vysokou úroveň bezpečnosti za všech okolností a napříč celou firemní sítí. Organizace budou čelit mnoha novým výzvám v rámci snahy chránit svá data vhledem k rostoucímu počtu hrozeb a zároveň se zavedením nových právních předpisů, jakým je např. Obecné nařízení o ochraně údajů (GDPR).

Nick Dawson pokračuje: „Klíčem k otevření se ‚Otevřené ekonomice‘ jsou platformy zajišťující bezpečnost v kyberprostoru, které firmám umožní být technologicky otevřené a zároveň zabezpečené.

Samsung Knox je aktuálně nejvýkonnější obrana proti mobilním bezpečnostním hrozbám v pracovním prostředí, a to zejména díky přizpůsobivému modulárnímu designu, který zahrnuje šifrovací a bezpečnostní klíče v chráněném hardwarovém kontejneru složeném ze série čipů. Zajišťuje bezpečné prostředí pro práci, které je izolované od osobních dat. Osobní aplikace a procesy uživatele nemají přístup k datům pracovním a zároveň je tím chráněno a respektováno jeho vlastní soukromí.  

Samsung nabízí ideální řešení, které firmám pomáhá dosáhnout tohoto cíle díky svým bohatým zkušenostem a hlubokému porozumění potřebám uživatelů. Dlouhodobý výzkum způsobu, jakým lidé skutečně používají svá mobilní zařízení, poskytuje bezkonkurenční pohled na tuto problematiku a firmy díky tomu mohou dokonale využívat všechny konkurenční výhody nových mobilních technologií.

Autor: Petr Smolník, šéfredaktor

Aktualizovaný Kaspersky Endpoint Security pro firmy nabízí vyšší ochranu dat

Společnost Kaspersky Lab vydala aktualizovanou verzi svého produktu Kaspersky Endpoint Security for Business. Řešení poskytuje zákazníkům účinnou ochranu, přičemž nová verze přináší řadu vylepšených funkcí pro ovládání, zvýšenou flexibilitu a ochranu dat a centralizovanou správu vyššího počtu platforem, aplikací a zařízení.

Správa zabezpečení pro vyšší výkonnost

Kvůli spletitosti IT systémů a správě zabezpečení jsou v současnosti na firmy kladeny vysoké nároky. Podle průzkumu IT Security risks 2016, který provedla společnost Kaspersky Lab ve spolupráci s B2B International, se téměř každá pátá společnost na světě potýká s problémy zajištění a správy zabezpečení více platforem. Firmy, využívající Kaspersky Endpoint Security for Business, Kaspersky Security for Exchange Servers nebo Kaspersky Security for SharePoint mají zabezpečené veškeré platformy a navíc mohou nyní jednotlivá zařízení monitorovat prostřednictvím Kaspersky Security Center. Jedná se o jednotnou administrátorskou konzoli, která kromě integrované několikavrstvé ochrany koncových zařízení nabízí možnost vzájemné komunikace a spolupráce zaměstnanců dané společnosti.

Aby byla správa zabezpečení co nejjednodušší a nejintuitivnější, jsou nové funkce a vylepšení Kaspersky Endpoint Security dostupné díky vzdálené instalaci také pro zařízení s operačním systémem Mac. Díky jednodušší instalaci, ochraně a správě mobilních zařízení a novým možnostem správy Wi-Fi připojení (k dispozici je seznam důvěryhodných Wi-Fi sítí) udrží firmy krok s moderní mobilní dobou a BYOD trendy, aniž by došlo k ohrožení jejich zabezpečení a efektivity.

Nový Kaspersky Endpoint Security for Business lze využít také jako senzor platformy Kaspersky Anti-Targeted Acttack. Po nainstalování sbírá a odesílá data platformě, čímž poskytuje lepší informace o firemních systémech. Další funkcionalita řešení Kaspersky Endpoint Security for Business, Changes audit, poskytuje IT bezpečnostním odborníkům přehled o provedených změnách ve firemních postupech a úkolech. Jejich porovnáním okamžitě identifikuje případné neshody, díky čemuž se významně zlepšuje kontrola změn bezpečnostního nastavení.

Důraz na ochranu dat

Primárním účelem řešení od Kaspersky Lab zabezpečujícího koncová zařízení je ochrana dat – jak dokládá průzkum IT Security Risks 2016, právě ochrana dat je nejstěžejnější bezpečnostní otázkou většiny společností. Díky novému šifrování pevného disku prostřednictvím Microsoft BitLocker nebo Kaspersky Disk Encryption si mohou být firmy jisty, že jejich kriticky důležitá data (vystavující riziku jejich zákazníky, partnery či samotné fungování firmy) zůstanou v bezpečí, i kdyby došlo ke krádeži zařízení, v němž jsou data uložena. Kaspersky Security Center je schopný vzdáleně ovládat Microsoft BitLocker, monitorovat stav zašifrovaných zařízení a zálohovat šifrovací klíče nutné pro případné obnovení zapomenutých přístupových údajů.

Strojové učení – moderní nástroj Kaspersky Lab pro boj s kybernetickými hrozbami

Řešení se zakládá na technologii strojového učení společnosti Kaspersky Lab, které kombinuje rozsáhlé informace o hrozbách s technologií strojového učení a expertízou nejlepších bezpečnostních odborníků společnosti. K odhalení kybernetických hrozeb slouží algoritmy strojového učení vytvořené na základě velkých dat Kaspersky Security Network. Cloudová platforma Kaspersky Security Network obsahující obrovské množství informací o hrozbách zpracovává metadata shromážděná se souhlasem milionů uživatelů produktů Kaspersky Lab. Bezpečnostní odborníci díky ní mohou průběžně upravovat matematické modely pro detekci nových sofistikovaných hrozeb.

Kaspersky Endpoint Security for Business poskytuje účinnou ochranu všech úrovní podnikové IT sítě. Ačkoliv mohou firmy pro jednotlivé prvky své IT infrastruktury volit speciální bezpečnostní aplikace, lze tyto technologie ochránit jediným víceúrovňovým zabezpečením.*

K identifikaci a zablokování hrozeb využívá produkt kombinaci několika technologií. Kromě přesných algoritmů zaměřených na detekci známého malwaru zahrnuje řešení i heuristické a behaviorální mechanismy strojového učení, které jsou schopné detekovat neznámé a sofistikované hrozby. Mezi takové mechanismy se řadí:

  • Strukturální heuristika včetně locality sensitive hashingu a decision tree ensembles.
  • Emulační detekční mechanismy využívající bezpečnou „pseudo-exekuci“ jak skript, tak binárních souborů.
  • Technologie Behavioral System Watcher zaručující detekci nejpokročilejších neznámých typů malwaru a útoků nové generace, jakými budou ransomware a Powershell malware. Micro-zálohovací a automatické rollback funkce, které neustále běží na pozadí, zajišťují, že dojde k zablokování škodlivé aktivity hned, jak je malware detekován. Tato funkce je důležitá především při útoku ransomwaru.
  • Automatic Exploit Prevention (AEP) minimalizuje dopad exploitů a chrání oblíbené cíle útoků, jako jsou například Java, Flash, Adobe Reader, prohlížeče nebo kancelářské aplikace (i v případě zero-day útoků).

Kaspersky Security Network poskytuje cloudovou ochranu a okamžitou reakci na nové hrozby, přičemž modely strojového učení dokonce umožňují jejich detekci v offline módu.

Odborníci Kaspersky Lab nepřetržitě analyzují sofistikované hrozby a průběžně aktualizují algoritmy strojového učení tak, aby nedocházelo k chybám. Zkušenosti a expertíza odborníků jsou pro zvyšování schopností strojového učení nepostradatelné. Tento přístup se odráží ve vysokých číslech detekovaných hrozeb a v minimálním počtu planých poplachů, které prokázaly i výsledky nezávislých testů.

Dostupnost a distribuce

Vzhledem k rozdílným požadavkům jednotlivých firem obsahují balíčky Kaspersky Endpoint Security for Business různé funkcionality. Dostupné jsou balíčky Select, Advanced a Total.

Řešení je celosvětově dostupné jak v rámci klasických tak i předplacených licencí. 

Autor: Petr Smolník, šéfredaktor

Prestižní ocenění Red Dot Award: Product Design 2017

Společnost NETGEAR se stala novým šestinásobným držitelem prestižního designového ocenění Red Dot. Mezi letošními oceněnými produkty jsou bezpečnostní kamery Arlo Pro, Wi-Fi systém Orbi i tři bezdrátová zařízení řady Nighthawk.

Red Dot představuje nejvyšší ocenění za design po celém světě a napříč všemi průmyslovými odvětvími. Mezinárodní porota soutěže Red Dot uděluje toto prestižní ocenění pouze produktům, jejichž výjimečný design zřetelně vyniká nad srovnatelnými výrobky. V letošním roce porota hodnotila 5 500 produktů z 54 zemí, z nichž hned šest produktů značky NETGEAR získalo nejvyšší ocenění.

"NETGEAR působí na trhu již přes dvacet let. Po celou tuto dobu klade důraz jak na kvalitu a funkcionalitu svých produktů, tak i na jejich atraktivní design," uvádí James Hathway, průmyslový senior designér společnosti NETGEAR. "Jsme proto hrdí, že mezi oceněnými produkty jsou i letos naše výrobky. Svědčí to o tom, že naše práce a úsilí, které jí věnujeme, mají smysl."

Ocenění Red Dot Award: Product Design 2017 získaly tyto produkty:

  • Bezpečnostní kamera Arlo Pro – Plně bezdrátový monitorovací systém disponující dosud nejbohatší škálou špičkových technologií v čele s Full HD obrazem, obousměrným přenosem zvuku, pohybovými a zvukovými senzory, nočním snímáním, více než stodecibelovou sirénou a lokálním i cloudovým úložištěm zdarma. Kameru lze umístit do vnějších i vnitřních prostor, domů i do kanceláře.
  • Držák Arlo – Univerzální držák pro uchycení bezpečnostních kamer řady Arlo, který lze díky jeho speciálnímu tvaru a materiálu z nerezové oceli a silikonu umístit do vnitřních i venkovních prostor, na rovný povrch, ale i na větve či kovové sloupky.
  • Wi-Fi systém Orbi – První zařízení svého druhu využívající nově koncipovanou třípásmovou Wi-Fi technologii, která vytváří unikátní bezdrátový kanál mezi jednotlivými zařízeními řady Orbi. Tento „virtuální kabel“ zajišťuje maximální kombinovanou rychlost připojení až 3 Gb/s bez ohledu na počet připojených zařízení a špičkové pokrytí Wi-Fi signálem v rozsahu až 370 m². Výsledkem je vysoce stabilní a kvalitní připojení napříč celou domácností i jejím okolím, bez nutnosti řešit mrtvé zóny či slabší signál typicky způsobený zdmi, dveřmi či více poschodími.
  •  Mobilní router Nighthawk M1 – Světově první gigabitové LTE zařízení, které kombinuje funkci mobilního přístupového bodu a cestovního routeru. Nighthawk M1 disponuje zabezpečeným vysokorychlostním širokopásmovým mobilním připojením (stahování až do rychlosti 1Gb / 150Mb/s) pro až 20 uživatelů současně. Zároveň může sloužit jako sdílený hub umožňující přenos médií do připojených mobilních zařízení doma či na cestách.
  • Přepínač Nighthawk S8000 – Osmiportový přepínač, navržený speciálně pro potřeby přehrávání mediálního 4 K obsahu, gamingu a virtuální reality. Zařízení nabízí stabilní a výkonné připojení k síti s důrazem na rychlý a plynulý streaming dat a uživatelsky maximálně přívětivé nastavení pokročilých funkcí.
  • Wi-Fi router Nighthawk X10 – Wi-Fi router nové generace vybavený Wi-Fi standardem 802.11ad, technologií Wave 2Wi-Fi a čtyřstreamovou infrastrukturou s extrémní přenosovou rychlostí až 7,2 Gb/s. Ideální pro plynulé streamování 4 K multimédií, využívání virtuální reality či nepřetržité zálohování dat.

Slavnostní udělení cen Red Dot Awards 2017 proběhne 3. července 2017 v německém Essenu. Vítězné produkty budou následně zařazeny do stálé expozice Muzea designu.

Autor: Petr Smolník, šéfredaktor