Corporate ICT   Net Guru Link   Reseller Channel Link

GDPR - ochrana osobních údajů - nové nařízení EU

Ve čtvrtek, 20. dubna pořádala společnost Seminaria celostátní konferenci GDPR – ochrana osobních údajů – nové nařízení EU. Vzhledem k velkému zájmu o toto téma byla konference obsazená do posledního místa a řada zájemců nasměrována již i na další termín konání, 6. června.

Strašák jménem GDPR představuje nejkomplexnější soubor pravidel na ochranu osobních dat. Nařízení se bude týkat každého subjektu, který zpracovává osobní údaje svých zaměstnanců, zákazníků, klientů či dodavatelů, a to napříč sektory i obory.

Obecnému nařízení se v úvodu věnovala Eva Škorničková, členka pracovní skupiny Úřadu vlády ČR. Objasnila základní pojmy a nové instituty, které GDPR přináší. Upozornila účastníky, že se daná problematika netýká jen právního či IT oddělení, ale celé organizace. Také zmínila, že v rámci dozorových orgánů vzniká nově sbor, který má harmonizovat spolupráci mezi jednotlivými národními orgány.

Dále vystoupil Michal Nulíček s prezentací k roli a odpovědnosti pověřence pro ochranu osobních údajů. Představil účastníkům z menších organizací možnost využit skupinového pověřence, který však musí být vždy všem organizacím dostupný, dále musí být nezávislý a zároveň přímo podřízen nejvyšší postavené osobě v dané společnosti.

V dopoledním bloku vystoupili řečníci, kteří zasadili právní pojmy do reálného prostředí firemních procesů – personální praxe, online marketing a online business.

Odpolední část konference se více věnovala ochraně osobních dat ve veřejné správě. Specialisté na IT bezpečnost popsali nezbytné kroky, které je potřeba již nyní začít podnikat a zdůraznili nutnost sdílet zkušenosti a „recepty“, které se jednotlivým organizacím či obcím osvědčí.

Poslední vystupující podal posluchačům návod, jak si připravit a rozjet vlastní GDPR projekt a představil v ČR zatím ne příliš známou možnost pojištění kybernetických rizik.

Cílem konference bylo poskytnout účastníkům aktuální informace o novém nařízení a připravit je na něj tak, aby zajistili plynulý přechod a nebyly ohroženi žádnou ze sankcí, která může dosahovat až 4 % z celkového ročního obratu. 

Autor: Petr Smolník, šéfredaktor

Modernizace datových center v nové verzi softwarově definovaného úložiště

Společnost VMware představila novou verzi virtuálního sdíleného datového úložiště VMware vSAN s prvním nativním zabezpečením hyperkonvergované infrastruktury (hyper-converged infrastructure –  HCI) na trhu, nižšími celkovými náklady na vlastnictví a až o 50 % vyšším výkonem plně flashového úložiště. Smyslem těchto inovací je pomoci zákazníkům urychlit modernizaci datových center.

Systémy pro HCI jsou nejrychleji rostoucím segmentem na trhu konvergovaných nebo integrovaných systémů, jak vyplývá z výzkumu společnosti IDC. (2) Díky spojení softwarově definovaných výpočetních zdrojů a datových úložišť se servery založenými na standardní architektuře Intel umožňují systémy HCI zákazníkům zjednodušit provoz IT a zvýšit výkon a zároveň snížit jednorázové i průběžné náklady oproti tradičním úložištím.

VMware vSAN 6.6 umožní zákazníkům rozvíjet infrastrukturu s minimálním rizikem díky nativnímu šifrování, vysoké míře dostupnosti a nejširšímu výběru hardwarových platforem, včetně špičkových flashových technologií, jako jsou SSD disky Intel Optane. Nejnovější verze také ještě více snižuje celkové náklady na vlastnictví díky inteligentnímu řízení provozu a cloudové analýze a zároveň poskytuje potřebnou flexibilitu a výkon, jaké vyžadují moderní aplikace a hardware.

„Od prvotního vydání VMware vSAN v roce 2014 zákazníci přechází na vSAN kvůli úspoře nákladů na vlastnictví a jednoduchosti společné správy výpočetních a úložných kapacit,“ říká Yanbing Li, viceprezidentka a generální ředitelka obchodní jednotky Storage and Availability ve společnosti VMware. „Nové vydání VMware vSAN 6.6 přináší dlouhou řadu inovací včetně některých prvenství na trhu a bude stimulovat další zavádění HCI jako běžného řešení, které zákazníkům pomáhá modernizovat datová centra a posilovat jejich konkurenční výhodu díky nově nabyté akceschopnosti.“

První nativní zabezpečení HCI rozšiřuje možnosti datových center

vSAN 6.6 je šestou generací jednoduchého podnikového datového úložiště určeného pro VMware vSphere. Platforma je ideální pro široké spektrum účelů včetně klíčových podnikových a nativně cloudových aplikací, virtuální desktopovou infrastrukturu (virtual desktop infrastructure – VDI), odloučená pracoviště a pobočky a prostředí pro obnovu po havárii. Nová verze zákazníkům nabízí efektivní cestu k bezpečnější a vysoce dostupné infrastruktuře, jejíž zavedení nenaruší provoz stávajících systémů. Mezi nové funkce patří:

  • Nativní zabezpečení HCI: Řešení pro softwarově definované šifrování uložených dat se zjednodušenou správou klíčů, které chrání před neoprávněným přístupem k datům. Zákazníci vSAN 6.6, kteří užívají funkci šifrování vSAN Encryption, si mohou zvolit libovolný hardware certifikovaný pro vSAN a tím dále snížit náklady na hardware, protože se vyhnou nutnosti pořídit drahé samošifrovací disky (self-encrypting drives – SED).
  • Vysoce dostupná správa vSAN: vSAN 6.6 umožňuje monitoring a správu uložiště i v případě výpadku VMware vCenter Serveru.

Nižší celkové náklady na vlastnictví díky zdokonalené ochraně instalace a inteligentnímu provozu

Řešení HCI založená na vSAN jsou vhodná pro modernizaci infrastruktury datových center i v situacích, kdy se podnikové IT potýká s rozpočtovými omezeními a stoupajícími nároky ze strany byznysu a koncových uživatelů. vSAN 6.6 pomáhá zákazníkům takové problémy řešit – ulevuje ekonomickému tlaku na podniky a jejich IT těmito funkcemi:

  • Účinná a úsporná ochrana instalace: vSAN 6.6 poskytuje zdokonalenou funkci oddělených klastrů s ochranou zajišťující odolnost proti selhání celé lokace i jednotlivých místních komponent. Tyto vysoce dostupné klastry lze zavést až s polovičními náklady oproti nejběžnějším tradičním úložným řešením. (3)
  • Aktivní cloudová analýza: Funkce vSAN Cloud Analytics zavádí nový analytický rámec, který bude zpočátku poskytovat upozornění v reálném čase a doporučení zohledňující aktuální podmínky s cílem pomoci zákazníkům optimalizovat jejich prostředí vSAN. Cloudovou analýzu lze neustále zdokonalovat pomocí nových kontrolních bodů a funkcionalit, aniž by byl nutný jakýkoli zásah ze strany zákazníka.
  • Automatizovaná údržba hardwaru: Inteligentní řízení provozu a životního cyklu zrychluje úvodní nastavení hardwaru, zjednodušuje instalaci softwaru a umožňuje řízení životního cyklu hardwaru na 1 kliknutí, což zvyšuje předvídatelnost chování hardwaru – bez omezení výběru komponent.

Škálovatelná HCI pro provoz se zítřejšími aplikacemi a hardwarem

Technika se ubírá kupředu mílovými kroky. VMware vSAN představuje úspornou, avšak vysoce výkonnou architekturu, která zákazníkům umožňuje provozovat moderní aplikace a nejnovější hardware. VMware vSAN 6.6 nabízí:

  • Rychlejší flashová úložiště: Optimalizované algoritmy datových služeb v vSAN 6.6 pomáhají zrychlit flashové úložiště u klíčových podnikových a nativně cloudových aplikací až o 50 %. (3) vedle stávající podpory VMware Horizon poskytují nově ověřené architektury také podporu pracovním zátěžím jako Hadoop, Citrix XenApp, InterSystems Cache nebo Splunk.
  • Podpora hardwaru příští generace: Platforma vSAN je uzpůsobená pro využití nejnovějších flashových technologií a umožňuje do HCI řešení začleňovat nové technologie, jakmile přijdou na trh – bez prodlev a velkých zásahů do infrastruktury. vSAN 6.6 bude například jako první podporovat nedávno uvedené SSD disky Intel Optane, což pomůže zvýšit výkon u aplikací náročných na zápis, například u aplikací pro velká data nebo analýzu toku dat.

Autor: Petr Smolník, šéfredaktor

Rizika spojená s internetem si Češi stále více uvědomují

Společnost Kaspersky Lab aktualizovala svůj Kaspersky kyberbezpečnostní index, který tvoří soubor ukazatelů hodnotících úroveň rizik, kterým čelí uživatelé po celém světě. Index v průběhu druhého pololetí roku 2016 zaznamenal pozitivní trend: množství lidí, kteří se zajímají o svou bezpečnost a jsou připraveni se chránit před kybernetickými hrozbami nepřetržitě stoupá.

Index se zakládá na celosvětovém online dotazování internetových uživatelů, které provádí Kaspersky Lab dvakrát ročně. Ve druhém pololetí loňského roku bylo osloveno 17 377 respondentů z 28 států včetně České republiky.

Za poslední rok doznal Index malých změn: hlavní ukazatele byly upraveny tak, aby přesněji reflektovaly digitální život uživatelů v různých zemích. V současnosti tak Kaspersky kyberbezpečnostní index zahrnuje následující tři hlavní ukazatele:

  • Lhostejní – podíl uživatelů, kteří nevěří, že by se mohli stát cílem kybernetického zločinu.
  • Nechránění – počet uživatelů, kteří na svých počítačích, tabletech a chytrých mobilech nemají nainstalované bezpečnostní řešení.
  • Napadení – procento uživatelů, kteří se stali obětí kyberzločinu. Ve druhém pololetí roku 2016 došlo k rozšíření seznamu incidentů tohoto ukazatele.

Všichni uživatelé, kteří využijí Kaspersky kyberbezpečnostní index, se nyní mohou například podívat na konkrétní data vztahující se k finančním ztrátám nebo údaje porovnat napříč různými uživatelskými skupinami (například využívání smartphonů americkými seniory a mládeží ve Švédsku).

Globální index za druhou polovinu roku 2016 (lhostejní – nechránění – napadení) se dá číselně vyjádřit 74 – 39 – 29. Index pro Českou republiku by ve stejném pořadí nabyl hodnot 88 – 36 – 25. To tedy znamená, že 74 % (v ČR 88 %) uživatelů nevěřilo, že by se mohlo stát cílem kyberútoku; 39 % (36 % v ČR) nevyužívalo bezpečnostní řešení na všech svých zařízeních a 29 % (v ČR 25 %) dotázaných bylo napadeno. V prvním pololetí roku 2016 vypadal index následovně: 79 – 40 – 29 (v České republice 91 – 35 – 28), což znamená, že o šest měsíců dříve věřilo více lidí ve svou nezranitelnost a nechtělo být chráněno bezpečnostním softwarem.

Procento globálních obětí kyberzločinců se v průběhu roku nezměnilo jen kvůli tomu, že se změnil ukazatel v indexu. Pro upřesnění tohoto tvrzení je nutné dodat, že seznam kybernetických hrozeb byl doplněn o „finanční podvody“ a „využití zařízení ke kybernetickým útokům“, bez nichž by tento ukazatel celosvětově napadených uživatelů dosáhl 27 % oproti 29 %. Ve skutečnosti tak ve druhém pololetí klesl počet obětí, přičemž zároveň vzrostl počet uživatelů, kteří si uvědomují nutnost vlastní ochrany.

Například počet uživatelů, kteří se setkali s malwarem klesl z 22 % na 20 %. Náklady vynaložené na minimalizaci dopadu infekce spadly ze 121 dolarů na 92 (z 3 045 Kč na 2 315 Kč). Nicméně se zvýšil podíl těch, kteří se stali obětí jiných druhů hrozeb. Množství obětí ransomwaru, phishingu, krádeže a úniku dat se totiž zvýšilo. Zároveň se také zvýšila průměrná částka, kterou online zločinci ukradli – ze 472 dolarů na 482 dolarů (zvýšení o více než 250 Kč).

Kyberbezpečnostní index kromě již zmiňovaných údajů na své stránce také zahrnuje informace, které dotvářejí celkový obrázek o moderním internetovém uživateli. Statistiky například ukazují, že se v běžné rodině neustále navyšuje počet k internetu připojených zařízení – od ledna do června 2016 jich bylo 5,9 na rodinu, od července do prosince 6,3. Prokazatelně více lidí také využívá internetové bankovnictví (59 % v prvním pololetí oproti 77 % ve druhém), nakupuje online (73 % oproti 90 %) a využívá digitální platební systémy (44 % oproti 65 %).

Autor: Petr Smolník, šéfredaktor